måndag 9 mars 2009

Ikväll: Kulturdebatt

Ikväll deltar jag i SPIKs arrangemang på Bastionen i Malmö. Så här skriver SPIK på sin hemsida:

Kulturutredningen och scenkonsten i Skåne

En månad efter offentliggörandet, är det dags för ett samtal som går på djupet. Vad kommer utredningen att betyda för scenkonsten i Skåne? Vår kunniga och insatta panel ska på vårens första [spik] utveckla tankar kring den nya kulturutredningen.

Samtalsledare: Torsten Schenlaer - medlem av danska Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, utredare åt Musik i Syd och region Skåne samt fd kulturråd i Litauen och fd konstnärlig ledare för Dansstationen i Malmö.

Panel: Rasoul Nejadmehr - mångkulturkonsulent i Västra Götaland och ledamot i Kulturutredningen, Claes Göran Jönsson - (s), Region Skånes kulturnämnd, Olof Lavesson - (m) Riksdagens kulturutskott, Anna Carlsson - ordförande i Teaterförbundet, Nina Björby - ordförande i Teatercentrum

Gäster: Ingrid Elam - kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden, prefekt Malmö Högskola K3 fd kulturchef på DN, Chris Marschall - Kulturchef Region Skåne, Malte Rohlin – verksamhetsledare Danscentrum Syd

Vi kommer vara på Bastionen på Norra Vallgatan 28 i Malmö. Det hela börjar kl. 19.30 och det är fritt inträde. Välkommen!

Inga kommentarer: