lördag 28 mars 2009

Besök på DSB First


Besökte igår DSB First där jag togs emot av VD Karsten Røn Andersen och kommunikationschef Iréne Lippold (bilden). DSB First har sedan en tid tillbaka tagit över driften av Öresundstågen. Det var en spännande diskussion om möjligheter och utmaningar med att arbeta i två länder och med personal från två nationaliteter. Ytterligare ett perspektiv i Öresundsdebatten är just denna utmaningar. Den otrygghet som kan uppstå när man ska arbeta i två länder. Det kan gälla osäkerhet kring vilka regler som gäller, men också osäkerheten inför de kulturella skillnader som trots allt finns mellan våra länder.

Från DSB Firsts sida arbetar man aktivt med att överbrygga just dessa kulturskillnader, vilket är lovvärt och viktigt. Men även i det politiska perspektivet är det viktigt att fundera över detta. Tidigare översyn som gjorts mellan Sverige och Danmark visar att flera av de upplevda gränshindren faktiskt inte är några laghinder utan beror istället på bristande information och just skillnader i kultur.

Jag fick många värdefulla intryck att ta med mig i det fortsatta arbetet med Öresundsfrågorna.

Inga kommentarer: