torsdag 26 mars 2009

Jag gillar KD-guiden, men gillar den mig?

Sydsvenskan skriver idag om Kristdemokraternas nya Budskapsguide - en minihandbok i kommunikation. Några exempel:

- Inga köer i vården, få välja doktor själv och ett apotek där jag bor – det är trygghet för mig.
- En skola där alla får växa, som bygger på ansvar och omsorg och där läroböckerna är hela – det är trygghet för mig.
- Stabil privatekonomi, sänkt fastighetsavgift och råd att laga bilen – det är trygghet för mig.

Jag gillar det. Och jag tycker Kristdemokraterna gör rätt. Trygghet, medmänsklighet, värdighet. Det är bra värdeord och det är också detta perspektiv mina kristdemokratiska kollegor i alliansen är duktiga på att väva in i vår gemensamma politik. I vården, i skolan, på arbetsplatserna. Det kan inte bara handla om hard facts, kronor och ören. Det finns fler dimensioner.

Det handlar om ansvarstagande, omtänksamhet, familj och föräldrarskap. Familjen, ja... Det är ju just detta med familjen. När jag läser Budskapsguiden kan jag inte låta bli att fundera över att vi nästa vecka fattar beslut om en könsneutral äktenskapsbalk. Att vi äntligen öppnar upp äktenskapsbegreppet även för samkönade par och ger även dessa, och deras barn, rätten till en trygg familjebildning på lika villkor. Att min familj faktiskt är lika mycket värd och lika viktig som din. För det kan ju inte bara vara trygghet för vissa.

Jag hade velat lägga till en rad i KD-guiden:

- Respekt, öppenhet och tolerans - det är trygghet för mig.

Eller som Göran Hägglund själv väljer att uttrycka det i Sydsvenskan: "Trygghet i det lilla ger trygghet i det stora. Det handlar om det."

Inga kommentarer: