onsdag 11 mars 2009

Öresundsdebatt i riksdagen


Foto: Hanna Teleman
Igår debatterade vi Öresundsintegration i riksdagen med anledning av min interpellation till Cristina Husmark Pehrsson om hur Sverige kan använda ordförandeskapet för att bryta gränshinder i Öresundsregionen.

Det var en bra debatt (länk finns nedan). Husmark Pehrsson pekade på de diskussioner som redan finns mellan bland andra Sverige och Holland där man jämför erfarenheter. Pendlingen från Nederländerna till Tyskland uppgår till ca 15 000 personer, ca 13 000 reser i motsatt riktning. Stor pendling finns också mellan exempelvis Belgien och Frankrike, detta trots att man har väldigt olika socialförsäkringsavgifter och skatter mellan de olika länderna. Vi har med andra ord mycket att lära av varandra.

Husmark Pehrsson tog också upp att det inte räcker med nationell, nordisk och europeisk nivå, utan mycket måste också ske på myndighetsnivå. I gränsregionen Sverige/Norge träffas myndigheterna på varje sida av gränsen någon gång i månaden eller varannan månad och säger: Det här problemet har uppkommit. Kan vi på myndighetsnivå lösa det? De sätter sig sedan ned och funderar och kommer tillbaka med förslag. Detta kan även vara ett föredöme för Öresundsregionen.

Två nyheter som presenterades var dels att Danmark, som övertar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet nästa år, kommer att ha gränshinder som en av de stora frågor man vill driva. Husmark Pehrsson berättade dessutom att hon i förra veckan talade med sin danske kollega Bertel Haarder och att de då bestämde att träffas före sommaren (förhandlingar ska ske redan i vår) och diskutera nya barriärer och hinder att ta bort. Ett problem är att samtidigt som vi tar bort fler och fler gränshinder, uppstår också hela tiden nya. Det visar att det är en ständigt prioriterad fråga såväl på bilateral och nordisk nivå, som på myndighets- och EU-nivå. Debatten lär fortsätta!

Länk till webb-TV: http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110903100066006912

Inga kommentarer: