torsdag 22 januari 2009

Regeringen presenterar krispaket

Ett antal åtgärder presenterades idag från regeringen för att möta krisen. Dels kom propositionen kring det krispaket som presenterades i december. Totalt handlar det nu om satsningar på ca 40 miljarder, motsvarande ca 1,3 procent av BNP. Propositionen innehåller följande åtgärder:

- Stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser
- Förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb
- Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning (yrkesvux)
- Omfördelning av medel mellan universitet och högskolan
- Ökad satsning på infrastruktur
- HUS-avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-tjänter)

Utöver detta presenterades förslaget att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt, samt att Riksgäldskontoret får ansvaret att hantera undsättningslån till företag inom fordonssektorn som omsätter minst en halv miljard kronor.

Jag antar att det är allt detta Mona Sahlin menar när hon anklagar regeringen för att lämna walk-over. Eller...?

Inga kommentarer: