måndag 30 juni 2008

Reaktioner

Mitt mail till Otto Sjöberg och publiceringen här nedan har lett till en mängd reaktioner - vissa har lämnat kommentarer här nedan. Innan jag ska kommentera lite av de synpunkter som har kommit in vill jag klargöra en sak.

Jag har aldrig någonsin haft negativa synpunkter på att väljare, medborgare, intresseorganisationer eller andra hör av sig till sina politiker. Det är inte bara en förutsättning för dialog, det är också en förutsättning för att den parlamentariska demokratin ska fungera. Fortsätt gärna därför att höra av er.

Att jag sedan kan tycka att en av våra största tidningar gör det lite väl enkelt för sig med att skapa listservers och agera kampanjorganisationer är en annan sak. De flesta har förstått den lilla ironin i mitt mail. :)

Många av kommentarerna nedan är kritiska och påstår att jag inte har förklarat mina ståndpunkter, inte lämnat några argument, ljugit, missförstått mitt uppdrag, vissa tycker att jag är rätt värdelös som riksdagsledamot. Jag kan bara konstatera att jag hela tiden har försökt förklara på min blogg och i svar till de som hört av sig hur jag har tänkt och varför jag har kommit fram till ståndpunkten att det beslut riksdagen har fattat är bra. Hur jag ser på mitt uppdrag som riksdagsledamot skriver jag om här.

Jag vill också tipsa om SvD Brännpunkt igår där FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson rätar ut ett antal av de missförstånd som funnits i debatten. Ett citat:

"Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?

Det hårda avfärdandet ”massiv telefonavlyssning” återkommer ofta i debatten. Det fälldes när synpunkter framfördes på ett gammalt och inaktuellt förslag till
lagrådsremiss som vid förra årsskiftet bereddes i Regeringskansliet. Det som
ständigt förbises i debatten är att denna kritik ventilerades före beslutet om
lagrådsremissen och alltså gällde ett annat förslag än det som regeringen senare
lämnade till riksdagen. Integritetsskyddet har därefter stärkts i flera steg.

I lagrådsremissen gjordes tolv olika förbättringar. Efter Lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar. Försvarsutskottet gjorde för ett år
sedan ytterligare fem tillägg. Nyligen har ännu några åtgärder lagts till. De
hårda orden syftar alltså på något som var aktuellt för ett 30-tal förändringar
sedan...

Alla som följt med i debatten vet att avfärdandet gällde förslaget som
det såg ut innan de 30 senaste integritetsförbättringarna gjordes. Hur kan det
då komma sig att så många fortfarande hänvisar till den här sågningen som om den
gällde dagens version av lagen?"

Signalspaning är en viktig del av vår underrättelseverksamhet. Därför är det av största vikt att det finns tydliga lagar och bestämmelser om vad som är tillåtet och inte tillåtet ur integritetssynpunkt. Fram till nu har det inte funnits vad gäller trådburen kommunikation. Att vi därför får en lagstiftning är bra och att den har ett starkt integritetsskydd är ännu bättre.

15 kommentarer:

Erik Hellman sa...

Hur många kontrollorgan som än införs som skydd mot vår integritet så kvarstår det faktum att lagen är formulerad som så att FRA, utan domstolsbeslut, kan avlyssna alla svenskar oavsett om de är skyldiga till brott eller ej. Att information ska förstöras om den inte har med deras uppdrag att göra är irrelevant, informationen samlas fortfarande in. Det är ett grundläggande fel i era argument!

Lite att tänka på:

1. Vem som helst med Internet-access kan ladda hem krypteringsprogram som gör det omöjligt för FRA att avlyssna informationen. Just det, helt omöjligt. Det finns inte tillräckligt mycket datorkraft på jorden för att knäcka en 2048-bitars kryptering.
2. Man skyddar sig inte mot terrorister genom denna typ av övervakning. Om så hade varit fallet så skulle ju inte flertalet av de senaste årens terroristdåd inträffat. Läs gärna "Hur man botar en fanatiker och om att skriva" av Amos Oz.
3. Hur kommer denna lag att tillämpas om Sverige plötsligt skulle få en politiker i stil med Le Penn eller Hitler vid makten? Vad händer om Sverigedemokraterna eller än ett liknande parti blir invalt i riksdagen och kanske t.o.m. får en majoritet? Vi människor är rätt duktiga på att glömma vår historia.

RB sa...

Olof, du missar att FRA-chefen ljuger. Avlyssning i privata kablar har varit reglerat länge. Det är nämligen helt och hållet förbjudet i såväl grundlag som av Sverige undertecknad Europakonvention som FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Undantag kan göras för polisiära myndigheter om misstanke om grov brottslighet föreligger. Att kopiera in hela svenska folkets kommunikation till staten för filtrering och klassificering är alltså oförenligt med grundlagen, även om det görs automatiskt. (Att FRA:s nuvaranve verksamhet bedrivs olagligen är bekräftat av Wik och dokumenterat.)

Så berätta gärna vad det är som har varit oreglerat, egentligen?

Att ta in en partsinlaga som argument är för övrigt inte speciellt intressant.

"Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag kan vilja sitt folk så illa?"

Kan ju här påminna om att Hitler kom till makten i en demokratiskt vald riksdag. Och att SD för närvarande har över 4%...

Staten ska inte ha möjlighet att ta del av alla medborgares liv, 24 timmar om dygnet. Basta.

Peter sa...

Du har ingen kommentar till nedanstående:

http://www.qx.se/samhalle/debatt/7077/hbtsamhallet-maste-ta-strid-mot-fralagen

Anonym sa...

Även med de 30-tal förändringar som Ingvar Åkesson tar upp kvarstår grundproblemet. FRA ges möjlighet att på automatiserad väg filtrera ALL gränsöverskridande kommunikation HELA TIDEN. Det är detta som är massavlyssning.

De remissinstanser som var kritiska till detta 2005-2007, bl.a. justitiedepartementet, har inte ändrat ståndpunkt. Och varför skulle de göra det, när det grova integritetsintrånget kvarstår även med den senaste återremissen?

/Jonas

Anonym sa...

När vi ändå håller på att länkar kring Ingvar Åkessons inte fullt så lyckade försök att "räta ut missförstånden": http://rickfalkvinge.se/2008/06/29/ingvar-akesson-ljuger-annu-mer/.

Monika Ringborg sa...

Vad jag tror många av dina väljare och andra vill är inte att få höra samma sak om och om igen, utan att helt enkelt få riksdagsledamöterna som röstat ja och regeringen att faktiskt lyssna:

Vi vill inte ha lagen?
Signalspaning JA, men inte FRA-lagen.

Vad gör ni åt det?

Inser ni inte vad ni har röstat ja till?

Markus "LAKE" Berglund sa...

Olof Lavesson skrev:
"Det är inte bara en förutsättning för dialog, det är också en förutsättning för att den parlamentariska demokratin ska fungera."

Och de av dina väljare som hörde av sig INNAN omröstningen och bad dig rösta nej, fick de gehör då menar du?

Markus Berglund,
Centeruppropet.se

Jacob sa...

Olof, jag har lite problem att förstå, klargör gärna.

"De flesta har förstått den lilla ironin i mitt mail. :)"

Vari ligger ironin och det roliga som smileyn åsifter?

Är det att du kallar upprörda väljares mail för massmail som begränsar dina möjligheter att ta emot "viktiga mail"?

En tips också.. du skriver att du inte kan komma åt dina mail då din uppkoppling inte längre alltid klarar av att koppla upp sig mot e-postservern.

Vanliga människor har någonting som kallas för kontor, och det tillhandahålls också så vitt jag vet av Sveriges riksdagen. Således är det helt okej om du ibland sitter där när du vill läsa dina arbetsrelaterade mail, läs mail ifrån väljare.

Om denna uppkoppling inte heller visar sig fungera så föreslår jag att du med det snaraste kontaktar riksdagens IT-chef Lars Östberg.

Anonym sa...

Poängen med mailen från Expressens läsare var ju att i framtiden kan det sitta någon ljusskygg typ på FRA och läsa mail till riksdagsledamöter. Är det inte något inom dig som skriker när du förstår att ni gett de här människorna möjlighet att läsa dina väljares e-brev till dig? Vi moderatröstande skåningar är ett tålmodigt släkte, vi accepterar att bli företrädda av en blonderad fjant som koketterar med att han gillar champagne och opera. Men någonstans går gränsen, och du har passerat den för länge sedan. Aldrig mer en röst från mig på någon som i grunden inte förstår vad som är kärnvärden i en västerländsk demokrati.

Anonym sa...

"Jag har aldrig någonsin haft negativa synpunkter på att väljare, medborgare, intresseorganisationer eller andra hör av sig till sina politiker."

Jo det har du, när du beskriver massmailen från Expressens läsare som hinder från att läsa annan mail, som du dessutom kallar viktigare. Det är att hysa negativa känslor mot väljares synpunkter.

"Det är inte bara en förutsättning för dialog ... "

Det är bara en dialog om den andra parten svarar. Ni riksdagsledamöter har för vana att sluta svara när vi väljare beskriver får svåra, jobbiga saker. I den här debatten är det en monolog, eftersom vi som är emot FRA-lagen hela tiden måste kämpa mot tystnad och/eller uttalanden som säger att vi "missförstått lagen". Översitteri, är det. Ett jävla hån, är det.

"De flesta har förstått den lilla ironin i mitt mail. :)"

Ditt mail? Inlägg menar du? Ironi? Det finns ingen.

Du skriver ironi nu för att du skäms så jävla mycket eftersom du vet att du gjorde bort dig fatalt. Och du är inte ens man nog att erkänna DET. Larvigt.

Debattartikeln du citerade tycker jag du ska ta och läsa igen. Den är full av lögner - en otrolig massa, dessutom. Du vet uppenbarligen inte ens VAD du har röstat ja till!

Anonym sa...

Släpp prestigen. Erkänn att

(1) FRA-lagen innebär massövervakning och
(2) att inget mått av kontrollstationer ändrar på det

/Tomten

Vargen sa...

Vad du och alla andra förespråkare för den här lagen missar är att så snart systemet är inkopplat så finns den tekniska möjligheten för vem som helst inom FRA att avlyssna vad som helst som sker via en ISP. Det är det första stora problemet.

Den andra stora problemet är att ALL trafik som passerar "Sveriges gräns" scannas för att se om det är intressant. Och det är där intrånget i integriteten sker. En dator läser av alla mina mail för att se om det är intressant nog för en människa att titta på.

Jag och en hel jävla drös med svenskar vill inte det här! När ska ni politiker lyssna på folket? Vi väljare?

Anonym sa...

Med den syn på folket och sina väljare som Lavesson ger uttryck för, föreslår jag att han byter till ett mer passande parti. Förslagsvis Zanu-PF.

Jonas sa...

Skönt att du klipper in nuvarande fra-chefens uttalanden. Det är mannen att lita på. Lyssna inte på SÄPO, fd FRA chefen, det aktiva justitierådet i lagrådet, människorätsaktivister, borgerliga ledarskribenter, opinionen, de tusentals väljare som skriver till dig osv. De är bara trams, Reinfeldt har rätt, det gynnar ingen att prata om det här, sluta blogga om frågan. Statsministern kan ju inte ha fel. Länge leve baltutlämningen. Btw, utövandet av kärlek mellan dig och din partner var kriminaliserat genom strafflagstiftning fram till 1940 talet och psykisk sjukdom till 1979... så statens skulle väll aldrig kunna göra fel... skönt att du låter partiet tänka åt dig, fortsätt rösta som de säger åt dig, det är lättast så... du får ju ändå din riksdagslön... Låt mig höra dig säga *muuhhhh*, fint röstboskap.

Olof Lavesson sa...

Personliga påhopp om utseende och annat tänker jag lämna därhän. Däremot tänker jag kommentera det som skrivs i kommentarerna och också av några ledarskribenter om att jag skulle strunta i vad medborgare tycker för att jag skulle ha "viktigare mail" att ta hand om.

Den som tolkar mig så har uppenbarligen inte läst vad jag har skrivit. De mail som jag beskriver som "viktiga" är nämligen just de som kommer från medborgare.

Självfallet har alla rätt att skicka mail vi vilka kanaler man vill, via en listserver eller direkt. Det jag tycker är synd är att när det kommer in 1000-tals mail om dygnet i form av masskommunikation är det väldigt lätt att missa de mail som människor skriver med frågor som de vill ha svar på.

Jotack, jag kan också lägga in sorteringsregler och det har jag gjort. Men jag hade ändå hoppats att en tidning som Expressen skulle vara mer intresserad av att skapa utrymme för dialog än vad som nu varit fallet.