onsdag 4 juni 2008

Därför röstar jag ja!

Vartannat mail jag får just nu handlar om FRA och vartannat mail om socialförsäkringen. Eller, nja... nästan i alla fall! I eftermiddag ska vi rösta om regeringens förslag "Från sjukersättning till arbete" och uppvaktningen har varit massiv från vänsterhåll. Igår satt jag och lyssnade på de olika rösterna från Mynttorgets demonstrationer (jag har fönster åt det hållet) och kan konstatera att det inte var många rätt.

Framför allt skulle jag vilja fråga om de som nu är så högljudda verkligen tycker att det är bra som det är? Vi har haft skenande sjukskrivningar i Sverige. Människor som ibland så tidigt som tjugoårsåldern döms till ett liv i utanförskap i form av förtidspensionering och långtidssjukskrivningar. Rehabiliteringen har, i den mån den förekommit, inte varit effektiv. Återvändandet till arbetsmarknaden litet.

Jag citerar Ann-Charlotte Martéus som idag skriver på Expressens ledarsida: "I själva verket tycker nog de flesta, om de tänker noga på saken, att vi bör ha det så här: människor som blir sjuka ska ha en bra försäkring som ger temporär försörjning. Så fort den sjuke blir frisk ska han gå tillbaka till jobbet.Det har varit syftet med sjukförsäkringen, men något gick fel. Plötsligt var världens bästa Sverige världsbäst också på sjukskrivningar. Helt oförklarligt."

Vi vill ersätta långa passiva sjukskrivningar med aktiva åtgärder. Här är förslaget i korthet:

De första tre månaderna i ett sjukfall ska arbetsförmågan prövas mot de ursprungliga arbetsuppgifterna, månad 4-6 mot den egna arbetsgivarens arbetsuppgifter och efter månad 6 ska arbetsförmågan i regel prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta kallas rehabiliteringskedjan.

Istället för att pröva arbetsförmågan mot andra jobb på arbetsmarknaden redan efter 3 veckors sjukskrivning, vilket kan ske med de nuvarande reglerna, så inför vi en skyddad tid på 6 månader då arbetsförmågan endast prövas mot arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren.

Istället för att behöva säga upp sig från sitt gamla arbete för att prova på ett annat jobb så inför vi en rätt till tjänstledighet för den som vill prova på ett annat yrke som kanske passar den egna arbetsförmågan bättre.

Istället för en den obligatoriska prövningen av förtidspension efter ett års sjukskrivning med en ersättningsnivå på 64%, inför vi en förlängd sjukpenning med 75% i ersättningsnivå.

Det behövs en förändring, och den behövs nu! Därför röstar jag ja till regeringens förslag vid eftermiddagens votering!

Inga kommentarer: