tisdag 17 juni 2008

Mer pengar till pensionärerna

"När blir det dags för oss pensionärer?"

En inte helt ovanlig fråga, såväl i valrörelser som mellan valen. Många tycker att regeringen bara förbättrar villkoren för de som arbetar och att pensionärerna då hamnar utanför. Även om det kanske kan kännas så, så stämmer det inte. Det absolut bästa sättet att höja pensionerna är att fler kommer i arbete. Så är nämligen pensionssystemet konstruerat. Bara de kommande två åren beräknas pensionerna att stiga med totalt ca 10 000 kr. Det är en betydligt högre årlig höjning än vad som tidigare skett.

Utöver detta kommer vi nu fatta ytterligare beslut. Idag på DN Debatt presenterar alliansens fyra partiledare förslag som innebär att pensionärer med låga inkomster får en skattelättnad från början av nästa år. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs vid låga inkomster. Höjningen av grundavdraget trappas efterhand av vid högre inkomster. En pensionär med enbart garantipension kan få 2 500 kronor mer per år.

Inga kommentarer: