måndag 16 juni 2008

FRA - därför röstar jag 'ja'

FRA. En förkortning som till för inte så länge sedan var hyfsat okänd men som nu finns på allas läppar. En utredning om signalspaning som beställdes av den förra regeringen, men som den här nu håller på att genomföra. Socialdemokrater som sade bu före valet och nu säger bä med ett blött finger uppstucket i opinionsvindarna.

Grundfrågan är om Sverige ska ha en underrättelseverksamhet eller inte. Jag tror de flesta är överens om att vi ska ha det. Hoten mot allas vår säkerhet förmedlas inte längre genom luften utan genom en tråd. Vi har ingen lagstiftning som är förberedd för detta. Antingen anpassar vi lagstiftningen, eller också lägger vi ner spaningen I så fall får vi helt enkelt förlita oss på vad andra länder berättar för oss. Det tror jag väldigt få tycker är en bra idé.

Man ska vara medveten om att all form av underrättelseverksamhet i någon mån innebär att någon enskilds integritet kommer att kränkas vid något tillfälle. Det viktiga är att detta ska ske så varsamt det över huvud taget är möjligt.

Jag får just nu hundratals mail som droppar in varje dygn, många är för övrigt förbluffande lika. Samtidigt som jag känner stor respekt för det stora engagemanget när det gäller värnandet av den personliga integriteten kan jag inte låta bli att också notera alla de övertoner som förekommer i debatten.

Några klargöranden om förslaget som ligger:
  • FRA bedriver bara spaning mot företeelser utanför Sveriges gränser.
  • Signalspaning är inte tillåten när det gäller kommunikationer inom Sverige. Inte heller när det gäller trafik som sker inom landet, men passerar gränsen av tekniska skäl är det tillåtet att spana på- vare sig mail eller telefon.
  • Signalspaning får bara ske efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter.
  • Myndigheterna kan inte själva bestämma om inriktningen, utan måste söka om tillstånd.
  • Signalspaningen ska bara ta sikt på yttre hot mot rikets säkerhet, internationell terrorism eller mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet.
  • FRA avgör inte själva vad man ska spana på. Det gör Försvarets underrättelsenämnd, där både juridiska företrädare samt politiker från riksdagens alla partier kommer att sitta.
  • Det införs tydliga regler om hur rapportering ska ske och när uppgifter ska förstöras.
  • Det inrättas ett särskilt integritetsskyddsråd.
Slutligen ska man komma ihåg att det fram till nu inte har funnits någon särskild lagstiftning alls som reglerar hur signalspaning ska gå till. Att vi får en lagstiftning till stånd är därför nödvändigt.

Missförstå mig rätt. Den här frågan har inte varit alldeles enkel, vare sig att sätta sig in i eller att fatta beslut i. Visst kan jag se bekymmer även med liggande förslag! Men trots det så tycker jag att det ändå är både tydligare och säkrare än den situation vi har idag. Jag kommer därför att rösta ja till propositionen. Jag är övertygad om att det går att kombinera ett effektivt skydd av landets säkerhet med kraven på integritet.

6 kommentarer:

Mikael Nilsson sa...

Bra att det lagregleras. Men vore det inte bättre att lagreglera utan att samtidigt utöka verksamheten tusenfalt? Det skälet är rätt klent - ta bort kabelbiten så är nog regleringen mer acceptabel.

Kontrollstationerna är å andra sidan skrattretande - FUN mfl kommer ju vara helt i händerna på vad FRA berättar.

Massövervaka FRA!

Kraxpelax sa...

Bra talat!

Det här är ingen frihetsfråga. Man skall hålla tankarna isär.

Allt rabaldret. Som om elakhet låg bakom. Det gör det inte. Bara tvungen klarsyn.

Signalspaningslagen. Jag känner inte till detaljerna. Får hålla mig till principen. Jag stödjer lagen. Den är nödvändig. Vi måste ha en förstklassig säkerhets- och underrättelsetjänst. Det är en bister nödvändighet. Den personliga integriteten får komma i andra hand.

Jag ställer inte alls upp på den våldsamma motreaktionen. Den är bara enögd. Ignorerar argumenten. Det är ansvarslöst. Det övertygar inte.

I själva verket går det inte långt nog. En effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst, som alltså är av nöden, kräver informationsinsamlig i massiv skala. ALLT är relevant, och ALLT bör övervakas!

Självfallet handlar det inte blott om terrorhot. Det handlar om hot generellt.

Det finns en motsägelse i reaktionen. Dessa demokrater, som vill syna makten, vill själva osedda förbli. Vad är tanken? Varför inte ömsesidighetsglasnost?

Problemet är att reaktionen strängt taget inte bygger på en tanke överhuvud taget. Det är bara känslorna som styr.
'
Ledarskap behövs. Folklig tanklöshet får inte styra landet.

Den blinda opinionen måste köras över av en upplyst statsledning.

- Peter Ingestad

Magnus Hedberg sa...

På vilket sätt är total övervakning av medborgarna nödvändiga, Peter? Du får gärna utveckla den teorin, för du och riksdagsledamöterna är tämligen ensamma om att tycka så.

Självklart måste signalspaningslagen stoppas - den hör inte hemma i ett demokratiskt land. Därför kommer jag och många med mig att befinna sig i och utanför riksdagshuset under debatten och omröstningen. För vi bryr oss om vår framtid!

Peter Nilsson sa...

Jag är faktiskt besviken på alla som röstar ja. Jag trodde grundlagen och fri och rättigheter stod högre på dagordningen.

Över 95% av alla mail passerar FRAs gränsstation. Även mailen till Riksdagen. Allt som skrivs på den här bloggen kommer att snappas upp.

Information som "trillat in" som kan skada personer kommer kunna användas som utpressning. Det har alltid varit så att om det avlyssnas så kommer det information som inte ingår i det som avlyssnats. Den informationen når de makthavare som vill det. Så har det alltid varit och kommer alltid att vara.

Det stora problemet är att de som FRA vill lyssna på skickar krypto och information på ett sådant sätt att FRA inte kan avkryptera det. NSA har ju redan konstaterat till den amerikanska kongressen att de inte kan avkryptera allt. De som inte vill bli avlyssnade klarar sig, medans vi ger upp vår pressfrihet och skrämmer bort flera stora internationella IT-jättar.

Nä, det är Öststats fasoner. En röst på JA är en röst för att släppa lös alla odemokratiska krafter som finns.

Anonym sa...

"Grundfrågan är om Sverige ska ha en underrättelseverksamhet eller inte. "

Ehum.... nej, det är inte alls grundfrågan. Hur tänkte du nu ?

Emil Stenström sa...

Detta handlar inte om underrättelse eller ej. Det handlar om vilka möjligheter till övervakning den befintliga underrättelsetjänsten ska ha. Det är MYCKET STOR skillnad mellan de två sakerna.

Hur många kontrollinstanser man än lägger in, kommer det ändå att sitta en ensam människa hos FRA med nästan oändliga möjligheter att ta reda på vad som sägs. Han skulle kunna få med sig förrödande mängder information innan han avskedas.

Det är denna typ av problem som vi protesterar mot, inte det du påstår.