tisdag 1 juli 2008

Några svar om FRA

Förlåt ett långt inlägg, men här kommer det ändå som ett försök att bemöta de synpunkter och frågor som jag fått sedan gårdagen.

Först av allt: Man har rätt att tycka vad man vill om mig - det är helt ok. Jag både hoppas och tror att de som följt mig, såväl under min tid i riksdagen som tidigare, vet att jag är allt annat än "arrogant" och "dryg" mot dem som gett mig förtroendet att sitta i riksdagen. Det är jag inte heller i den här frågan!

Den som har läst vad jag har skrivit vet också att jag verkligen inte vänder mig emot att människor hör av sig. Om det så är 10 , 100, 1000 eller 10000 personer. Ibland sker det via en listserver som ger tillfälle för många att genom ett klick förmedla sin uppfattning. Helt ok.

Men jag tycker att det är trist när en av landets större tidningar som borde se som sin uppgift att journalistiskt granska stora viktiga beslut istället ägnar sig åt den här formen av kampanjande.

Inför voteringen om FRA publicerade Expressen e-postadresserna till alla borgerliga ledamöter. Läsarna uppmanades höra av sig med synpunkter. Detta var ett BRA initiativ. Det uppmuntrade kontakt och dialog. Jag har haft spännande dialoger med många av de som då mailade, vi har inte alltid landat i samma slutsats, men haft bra diskussioner för och emot.

Nu väljer tidningen att istället göra sig till kanal för masskommunikation. Tusentals exakt likadana e-postmeddelanden strömmar in. Det som en gång var en dialog har istället blivit ett slagfält.

Återigen, det är inte mailen eller listservern som är problemet. Det är att Expressen väljer att använda sina resurser på det här sättet. Thomas Mattsson skriver på sin blogg att Expressen har misslyckats före beslutet. Jo, det kan man lugnt säga.

För drygt åtta år sedan började diskussionerna kring hur man kunde reglera FRAs verksamhet. Den socialdemokratiska regeringen fick slutligen fram en proposition, som dock gömdes undan lagom till valet. För 18 månader sedan presenterades en ny proposition där man tog betydligt större hänsyn till den personliga integriteten än i s-förslaget. För 12 månader sedan röstade riksdagen första gången och förslaget bordlades. Sedan har en mängd integritetsvärnande punkter förts in. Ett nytt förslag presenterades, men även detta förbättrades sedermera ur integritetshänseende.

Olika typer av signalspaning har förekommit från svensk sida sedan andra världskriget. Syftet har varit, och är, att skydda rikets säkerhet. Tycker man att Sverige ska upphöra med signalspaning nu så förstår jag också att man är helt emot den nya lagen. Men jag tycker att vi ska fortsätta använda oss av signalspaning. Det är en viktig förutsättning för vår underrättelseverksamhet. Och då måste också signalspaningen kunna anpassas efter tekniken. Spaningen blir också genom den nya lagen teknikneutral. Istället för att enbart få spana i etern blir det nu möjligt att också spana i kabel, just där som mycket av trafiken numera går. Fortfarande får spaningen endast avse utländska förhållanden. I takt med att ny teknik används måste man också hela tiden se över och värna den personliga integriteten. Därav den nya lagen.

Varför röstade jag då för lagen? Jag har ju blivit anklagad för att aldrig ha förklarat varför. Det har jag visserligen gjort flera gånger men låt mig göra det återigen.
 • FRA bedriver bara spaning mot företeelser utanför Sveriges gränser.
 • Signalspaning är inte tillåten när det gäller kommunikationer inom Sverige. Inte heller när det gäller trafik som sker inom landet, men passerar gränsen av tekniska skäl är det tillåtet att spana på- vare sig mail eller telefon.
 • Signalspaning får bara ske efter särskild beställning från regeringen och berörda myndigheter.
 • Myndigheterna kan inte själva bestämma om vad som ska spanas efter, utan måste söka om tillstånd.
 • Signalspaningen ska bara ta sikt på yttre hot mot rikets säkerhet, internationell terrorism eller mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet.
 • FRA avgör inte själva vad man ska spana på. En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivning. I myndigheten kommer både juridiska företrädare samt politiker från riksdagens alla partier att sitta.
 • Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person.
 • Ett ytterligt fåtal meddelanden träffas av sökbegreppen. Det som inte fångas upp passerar rakt igenom och kan inte återskapas.
 • Det införs tydliga regler om hur rapportering ska ske och när de uppgifter som fångats upp ska förstöras.
 • Det inrättas ett särskilt integritetsskyddsråd inom FRA.
 • Datainspektionen ska fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.
 • Regeringen tillsätter en särskild kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras.
 • Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut.
På Expressens FRA-sida står det väldigt lite om ovanstående. Här är istället några av deras rubriker: ”De sa ja till att spionera på dig” ”Stoppa FRA-lagen” ”Han sägs vilja massavlyssna svenska folket” ”Finns inga skäl att införa lagen” ”Det här punkterar vår grundlag” ”FRA-lagen hindrar fria forskningen” ”Så kan du undvika Storebror”

Vi lever i ett fritt samhälle. Det är jag tacksam över. Det innebär att det är fritt fram att föra fram åsikter och tycka till. Att höra av sig och att klargöra sin uppfattning. Men det innebär också att jag har rätt att tycka till om Expressens kampanj. Det har jag gjort i ett brev till Otto Sjöberg här på min blogg. Att brevet är skrivet med ett stänk ironi och med försök till glimt i ögat har de flesta förstått. Men att ironi inte alltid går fram och uppfattas rätt kanske jag borde ha förstått. Där får jag väl lära mig.

Till alla er som är oroliga för mina bristande tekniska kunskaper och min ”översvämmade brevlåda”. Jodå, jag vet också hur man använder sorteringsfunktionen och det har jag gjort. Däremot har jag inte använt borttagningsfunktionen. Alla mail jag fått de senaste dygnet ligger i en särskild mapp och jag kollar igenom den några gånger om dagen.

Och tro mig – jag tar intryck av den starka manifestation som de som mailar ger uttryck för.

29 kommentarer:

Monika Ringborg sa...

Finns det i denna lång lista någon punkt som ger oss medborgare möjlighet att säga

Nej jag vill inte vara med! Jag är en vanlig medborgare som inte är intressant i de här sammanhangen. Mina mail skall inte ha en ytterligare adressat, även om denna inte läser den.

Men ni verkar inte inse vidden av hur mycket av det här som slår ut all annan lagstiftning och etiska regler. Och vilka konsekvenser det här får för ett folks mentalitet.

Troed Sångberg sa...

Om du på fullt allvar menar att din punktlista ang. vad FRA får och inte får göra betyder något så är du nog lite för naiv för att kunna sitta i en folkvald församling. Du kanske tillhör de som tror att det fanns massförstörelsevapen i Irak, eller att Iran har ett kärnvapenprogram? Isf, grattis till att inte förstå så mycket om världen. Vi som förstår lite mer vet om att precis som Guillou råkade illa ut på 70-talet kommer andra personer (t.ex de som uttrycker sin åsikt till dig här) att råka illa ut om tio år, när motiveringen för att få ut data om en svensk medborgare ifrån FRAs register inte behöver vara mer än att "vi tror att personen skänkt pengar till al-Aqsa".

Skäms.

Anonym sa...

Jaja Olof, vi vet. Det ska införas domstolsliknande nämnder och integritetsskyddsråd. ALLA känner till det, INGEN är imponerad.

För övrigt, sluta snacka om signalspaning för att bläddra bort korten. Du framstår mer som en representant för ENGSOC än Moderaterna. Rätta ordet är massavlyssning. Ryska militära befälhavare pratar inte strategi på Farmor Agdas telefon, så jag förstår inte varför Farmor Agda ska bli avlyssnad. Förstår du ?

Gertkvist sa...

FRA har konsekvent brutit mot (eller om man vill vara snäll, ignorerat) alla lagar som förhindrat deras verksamhet.

FRA har själva medgivet att de brutit mot Europakonventionen sedan 1976.

FRA har själva medgivit att de lagrat data- och telefontrafik utan tillstånd.

Vad får Lavesson att tro att FRA kommer anpassa sig efter vad någon nämnd eller styrelse anser? Det finns bevisligen tillräckligt många "old school boys" som kommer skydda FRA mot granskning och kontroll.

"Stat i staten" är ett riskabelt, oftast ineffektivt och alltid skadligt koncept. Dags att lägga ner FRA och överföra signalspaningen till någon mindre egotrippad och bättre kontrollerad myndighet.

Anders sa...

Hej!
Några frågor

1.Internet är "gränslöst" och mycket trafik från Sverige passerar över Sveriges gränser, även om man som privatperson kommunicerar med en annan person i Sverige. Detta innebär (ju) ett integritetsbrott enligt Europaatt överhuvudtaget samla in denna information. Det handlar såvitt jag förstår det inte enbart om att spana mot företeelse utanför Sveriges gränser, utan all trafik som passerar Sveriges gränser.

Är du för att detta ska lagras och riskeras utsättas för genomgång? Kan du till 100 % garantera att ingen enskild individ kommer att råka illa ut? Om du kan garantera detta, så önskar jag att du förklarar för mig hur det ska gå till. Om du inte kan garantera detta, undrar jag hur du kan försvara lagen?

2. Vad anser du om Patrik Fälströms tankar och synpunkter? http://stupid.domain.name/node/646
Som expert på IT-området torde han förstå detta väl. Även en hel del av hans övriga inlägg är läsvärda med tanke på den mer tanke på den mer tekniska delen kontra utformningen av lagen.

3. Vad anser du om risken för ändamålsglidning? Att lagrade uppgifter kan i framtiden användas för helt andra syften än vad som fanns ursprungligen, såsom åsiktsregistering, vilka man umgås med, vilka affärer som görs etc. Tycker du att det är försvarbart att ens chansen finns att detta kan förekomma?

Med förhoppning på svar

m v h

Anders

Madmax sa...

Jag tar mig friheten att besvara din punklista.

· FRA bedriver bara spaning mot företeelser utanför Sveriges gränser.
o Det finns ingen möjlighet att veta det innan informationen är inhämtad.
· Signalspaning är inte tillåten när det gäller kommunikationer inom Sverige. Inte heller när det gäller trafik som sker inom landet, men passerar gränsen av tekniska skäl är det tillåtet att spana på- vare sig mail eller telefon.
o Det finns ingen möjlighet att separera den trafiken utan att spana på den först.
· Signalspaning får bara ske efter särskild beställning från regeringen och berörda myndigheter.
o Vem som beställer spaningen är väldigt ointressant.
· Myndigheterna kan inte själva bestämma om vad som ska spanas efter, utan måste söka om tillstånd.
o Vad händer om det blir nej, kan man gå vidare under bordet?
· Signalspaningen ska bara ta sikt på yttre hot mot rikets säkerhet, internationell terrorism eller mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet.
o Tror du på det här tycker jag att du ska läsa lagförslaget igen, direkt saxat från riksdagens hemsida ” Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas för att kartlägga yttre militära hot mot landet och till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete och att, enligt vad regeringen närmare bestämmer, medverka med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrestningar på samhället i fred.” Jag tycker det lämnar en hel del utrymme för kreativitet.
· FRA avgör inte själva vad man ska spana på. En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivning. I myndigheten kommer både juridiska företrädare samt politiker från riksdagens alla partier att sitta.
o Varför skulle inte FRA kunna dölja saker för nämnden, dom har ju gjort det för FUN i många år. Det är ett problem som drabbar alla kontrollstationer.
· Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person.
o Vad kan nämnden göra när dom upptäcker att FRA inte följer reglerna?
· Ett ytterligt fåtal meddelanden träffas av sökbegreppen. Det som inte fångas upp passerar rakt igenom och kan inte återskapas.
o Då är det redan genomsökt, intrånget har skett och skadan är gjord.
· Det införs tydliga regler om hur rapportering ska ske och när de uppgifter som fångats upp ska förstöras.
o Då måste vi återigen lita på FRA, det är svårt att lita på en myndighet som erkänner att dom inte bryr sig om grundlagen.
· Det inrättas ett särskilt integritetsskyddsråd inom FRA.
o Personer som jobbar på FRA känns inte direkt lämpliga att styra upp integritetesfrågor.
· Datainspektionen ska fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.
o Varför skulle inte FRA kunna dölja saker för Datainspektionen, dom har ju gjort det för FUN i många år.
· Regeringen tillsätter en särskild kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras.
o Varför skulle inte FRA kunna dölja saker för integritetsskyddsrådet, dom har ju gjort det för FUN i många år.
· Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut.
o Det är beroende av regeringens goda vilja, vill regeringen hålla det hemligt eller ändra policyn så är det inte något större besvär.

Olof Lavesson sa...

Svar på två av Anders frågor:

1) Är jag för att all trafik som passerar landets gränser lagras? Nej, och det kommer den inte heller att bli. Endast det som man spanar på kommer att fångas upp, det andra passerar rakt igenom och kan inte återskapas. Kan jag garantera till 100% att ingen oskyldig drabbas? Det kan jag självklart inte - det kan ingen. Jag kan inte heller garantera att oskyldiga grips av polisen, att vi inte har oskyldiga sittande i våra fängelser. Däremot kan vi göra allt vi kan för att inte oskyldiga ska drabbas.
2) Jag har inte läst Patriks tankar så detta får jag återkomma till.
3) Som det nu ser ut ser jag ingen risk för ändamålsglidning. Men frågan är inte oviktig. Därför är det bra att det finns tydliga kontrollstationer inbyggda där man ska granska hur lagen använts och efterlevts. Den första är redan 2011.

Anonym sa...

Allvar, om jag ska rösta på alliansen nästa gång så vill jag se lite kvotering av riksdagsledamöter. Jag vill se lite mer spridning av personlighetstyper. Vi vet nu att alliansen kan föra fram Twinks (Federley, Lavesson) till uppsatta positioner. Vid nästa riksdagsval så vill jag ha möjlighet att rösta på dvärgar och ponygirls också.

RB sa...

Olof, vänligen besvara Madmax högst relevanta bemötande av din punktlista.

ILK sa...

Du har naturligtvis rätt att tycka att lagändringarna är bra, men håll dig till sanningen!


"Signalspaningen ska bara ta sikt på yttre hot mot rikets säkerhet, internationell terrorism eller mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet."

Det står ingenstans i den nya lagen "yttre hot mot rikets säkerhet" utan "yttre hot mot landet", vilket är ett mycket vidare och luddigare begrepp, som enligt propositionen kan innefatta allt från "ekonomiska utmaningar" till "ekologiska obalanser".


"Inte heller när det gäller trafik som sker inom landet, men passerar gränsen av tekniska skäl är det tillåtet att spana på- vare sig mail eller telefon."

I propositionen hävdas att sådan trafik inte ska inhämtas och om så sker uppgifterna ska förstöras, men det nämns inte i lagen. Dessutom kan inte sådan trafik separeras utan att redan ha granskats, åtminstone automatiskt. Dessutom torde operatörer vara skyldiga att länka sådana trafik till FRA.


"Spaningen blir också genom den nya lagen teknikneutral."

Hade lagen varit teknikneutral skulle även fysiska brev omfattas.

ILK sa...

Angrip inte den fria pressen!

Du tycker tydligen att det är bra att tidningar uppmanar till dialog genom att publicera adresser till riksdagsledamöter, men tycker inte att tidningar ska kampanja. Du får naturligtvis tänka vad du vill, men när du läxar upp Expressen har du gått långt över gränsen för vad som är anständigt!

Det är pressens skyldighet att syna makten och bevaka vad riksdagen gör och att väcka opinion för sina värderingar, liksom för att skydda den enskilde mot staten.

En av grunderna för tryckfriheten är pressen ska granska dig, i din yrkesroll, men inte tvärtom. Det ankommer inte på dig att ifrågasätta pressens metoder, åtminstone inte så länge de är lagliga.

Om du vill visa att du är vuxen uppgiften att sitta i riksdagen och att du har respekt för tryckfriheten tar du skyndsamt tillbaka ditt utfall.

CVLPA sa...

madmax! Bra svar på Olofs lista men han kommer nog inte bemöta din kommentar. Han är politiker och inte intresserad av din åsikt utan snarare att du ska köpa hans.

ogooglad sa...

Om nu allt är så fint med FRA-lagen så undrar man ju följande:

Varför framförde Tolgfors och Carl Hamilton att en av anledningarna till lagen är att kunna säkerställa Svensk trupps säkerhet i tex Afghanistan?

När detta sedan motsades av Invar Å (GD FRA) som något som inte var sant, så svarar Tolgfors i chatt på expressen att:

"Vi talar om signalspaning på olika sätt bara. Det ena är i mer strategisk mening i kabel över nationsgränser, det andra på plats i insatsområdet. Det senare tas inte i kabel, utan i etern."

Vilket då betyder att Tolgfors och Carl B Hamilton angav ett argument för redan befintlig signalspaning i etern (och i en krigszon), för att övertyga folk om att signalspaning i kabel också behövs.

I mina ögon är detta att försöka dribbla bort korten. Det innebär nog till och med att dessa båda herrar har ljugit oss rakt i ansiktet.

Du kanske inte har sagt dessa saker, eller står för dem. Men vad tycker du om att man från regeringens håll på detta sätt försöker lura svenska folket att tro att lagen medför nytta som den inte gör?

MrArboc sa...

Alltså - tror du verkligen på det du skriver? Ska genast kolla ordet "Naiv" på Wikipedia - din bild finns helt säkert där!

Arga Gubben sa...

Du, likaväl som merparten av svenska folket inser att den så kallade signalspaningen via kabel INTE kommer att ge de önskade resultaten.

Inga talibaner i Afghanistan mailar sina källor i sverige och frågar efter måltavlor. Med den enkelhet man idag kan kryptera sin elektroniska kommunikation så kommer FRA inte att fånga terrorister eller kriminella. Den som vet att han är övervakad och avlyssnad kommer att censurera sig själv.

Så, vad kvarstår då? Jo, det avtal som USA och EU kommer att skriva under snart. "The pact would make clear that it is lawful for European governments and companies to transfer personal information to the United States" enligt NY Times.

Vi snackar om att europeiska regeringar skall informera den amerikanska regeringen om hur de europeiska medborgarna reser och surfar. Det är HÄR som Lex Orwell kommer in. Att övervaka kommunikationsvägar och konstruera de mönster som gäller för eu-medborgarna.

Sen är det en bonus om man kan spara VAD som sägs bland vanliga svensson så att man kan återkomma senare.

Varför inte satsa pengarna på Åklagarämbetet? FRA vill anställa 250 spioner när åklagarna går på knäna och inte kan ge de kriminella en rättegång.

Tyvärr, inga punkter i din lista är valida för vad som avses. Det erkänner ju tillochmed FRA-chefen själv i media.

Erik Hellman sa...

Jag, och jag är övertygad om att det gäller många andra, börjar bli trött på att vi inte kan få svar på följande:

1. Farliga terrorister, utländska spioner och andra, av säkerhetspoltiska orsaker, intressanta personer använder kryptering. Om de inte gör det så är de korkade och inte farliga på samma vis. FRA kommer inte kunna knäcka den kryptering som idag är allmänt tillgänglig (har du hört något annat så ljuger de för dig). Så frågan är varför FRA ska spana på Internet-trafik?

2. Kontrollstationerna som du nämner är temporära. Det finns massvis med utrymme för "undantag". Är du verkligen så naiv att du tror att FRA inte i framtiden kommer spana på "obekväma" individer? Det var ju en del personer som blev lite förvånade av att de fanns med i SÄPOs register när de fick möjlighet att söka efter sig själva där. Är ni verkligen så naiva att ni tror att historien inte kommer upprepa sig?

3. Det tjatas mycket från er sida att en tidigare oreglerad verksamhet nu är reglerad. Men det stämemr ju inte. Det har aldrig varit tillåtet att avlyssna privatpersoners kommunikation utan domstolsbeslut. Varför fixade ni inte en lag som gav er möjlighet att gå in hos en internetleverantör efter ett domstolsbeslut och avlyssna den kommunikation som var relevant? Precis som telefonavlyssning.

Anonym sa...

Ett stort problem i sammanhanget är att det inte finns någon insyn i FRA:s verksamhet. På papperet låter punkterna bra, men om de missbrukas finns ingen möjlighet att föra det till ljuset. En anställd som avslöjar missförhållanden har inget meddelandeskydd och kan åtalas.

Jag har också svårt att förstå varför så många tycks acceptera att statliga tjänstemän avlyssnar telefonsamtal och läser privata brev bara för att det gäller "utländska förhållanden". Varför ska telefonsamtalet till min bror i Norge eller brevet till min gamla arbetskamrat som numera bor utomlands inte har rätt till samma integritetskydd som annan kommunikation?

JOCA sa...

Du vill verkligen inte lyssna på vad folk säger, eller hur?
Du tror verkligen inte på alla experter och sådana som verkligen kan tekniken, eller hur?
Du odlar din myt om att bo i ett fritt land, och ännu står det dig fritt att göra så, men inbilla mig inte att du verkligen bor i ett fritt land, för efter det där avtalet med USA kunde vi lika gärna lämna EU och bli 51 staten, tillhörande det fascistiska USA.

Nu kan man ju tro att jag skulle vara "vänster" som har skrivit det här, men det är jag inte. Jag är liberal - och tror på den verkliga friheten, utan avlyssning.

Det gör uppenbarligen inte du. För om du hade trott på ett fritt och oberoende Sverige, så hade du inte som en papegoja upprepat argument som så uppenbarligen är motbevisade på alla sätt och vis, av många experter och bättre kunnande.

Jacob sa...

Olof, skulle vilja citera SVT:s Rapports inslag ang. FRA idag, vilken också ligger ute på nätet (http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1186602&lid=puff_1186610&lpos=extra_0)

"Folketingsledamoten Anne Baastrup från Socialistisk folkeparti i Danmark kräver att den svenska regeringen ska pressas för att ompröva lagen, vilket den finländska regeringen redan gjort.
-Annars kommer vi att få ett jättestort internordiskt problem, säger Baastrup."Du menar alltså, på fullt allvar, att inte heller finländska regeringen samt Folkepartiet i Danmark är pålästa avseende signalspaning?

Ni verkar inte lyssna när miljontals väljare säger ifrån men när andra nordiska regeringar också ryter till och hotar med jättestora internordiska problem , då borde ni väl ändå ha vett att lyssna?

Jonas sa...

Jag måste fråga, när man använder ordet "domstolsliknande" blir du inte det minsta orolig då? Om man nu eftersträvar en rättsprocess, bör man då inte använda sig av en formell sådan snarare än en "domstolsliknande". Borde inte samtliga av dina varningssignaler ringa? Ta en titt på hur denna "domstolsliknande" verksamhet ska gå till, vilka som skall utgöra det som skall "likna" en domstol. Det är ett hån. Det vet du, det vet jag, det vet alla som läser detta. Tillämpa lite interlektuell hederlighet, rätta på ryggen, ta ditt ansvar, skit i partipiskan. GÖR DET SOM ÄR RÄTT. Delta i den process som kommer riva upp den här skiten. Vem vet, jag trode aldrig jag skulle säga eller skriva något sådant här, läs igenom debattprotokollet, ta intryck av Alice Åström och Kalle Larssons inlägg från kammaren (som libertarian var det där väldigt svårt att skriva).

Christopher Aqurette sa...

Olof:

Vad du inte förstår är att jag och många andra känner hur kryper i koppen av obehag. Det handlar inte längre om att ha "vitt mjöl i påsen" utan om att man vid all kommunikation måste tänka på hur en myndighetsperson kan tänkas tolka det man skriver.

Du vet lika väl som jag att underrättelseverksamhet har missbrukats flitigt. Förbudet mot åsiktsregistrering har väl aldrig någon myndighetsperson i Sverige brytt sig om. Och när det gäller sådant som sexuell läggning så använd det som "förhörsmetod" även i Sverige. Så pressar säkerhetspolisen information ur invandrare som riskerar hedersvåld.

FRA:s nya befogenheter kommer med all sannolikhet att missbrukas. Information kommer att lagras och ingen kan längre veta vad myndigheterna tror sig veta om en. Det är obehagligt och ger känslan av en stat som försöker klämma åt sina medborgare.

Anonym sa...

Förutom de tungt vägande argumenten mot att statliga tjänstemän får öppna och läsa e-brev samt i hemlighet lyssna på vad som sägs i privata samtal så kan man nu konstantera att bilden av Sverige utomlands blivit lidande. En av Norges största dagstidningar har exempelvis publicerat en artikel med titeln "Du gamla, du totalitära?":

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2508621.ece

Norrmännen har nog svårare att svälja argumentet att avlyssningen, ja den drabbar bara sådana där utlänningar samt de svenskar som råkar tala med dem förstås!

Anonym sa...

# FRA bedriver bara spaning mot företeelser utanför Sveriges gränser.
# Signalspaning är inte tillåten när det gäller kommunikationer inom Sverige. Inte heller när det gäller trafik som sker inom landet, men passerar gränsen av tekniska skäl är det tillåtet att spana på- vare sig mail eller telefon.

Detta är en teknisk omöjlighet, för att veta om informationen studsar tillbaka till Sverige måste den avlyssnas. I många fall gör den dessutom inte det direkt, ett mail via t.ex hotmail kan lagras där (utanför Sverige) i flera dagar innan någon läser det, och på så sätt drar tillbaka det till Sverige.

# Signalspaning får bara ske efter särskild beställning från regeringen och berörda myndigheter.
# Myndigheterna kan inte själva bestämma om vad som ska spanas efter, utan måste söka om tillstånd.
#Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person.

Så varför behövs det då en stordator som ALLTID är inkopplad till alla medborgares datorer?
Övervakning EFTER husrannsakansorder är ok men då kan man lika gärna koppla in utrustningen till just den personens lina efter att man fått ordern.
Och vad är det som säger att "regeringen och berörda myndigheter" alltid vill väl?
FRA är massövervakning hur mycket ni än vrider och vänder på det.

#Signalspaningen ska bara ta sikt på yttre hot mot rikets säkerhet, internationell terrorism eller mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet.
Terrorister? Sannolikheten för en svensk att bli drabbad av en terrorist i Sverige är lika stor som att bli träffad av blixten 4ggr i rad och sedan vinna elva miljoner på lotto. Och om det mot all förmodan skulle finnas terrorister så lär de använda kryptering, lägga text i bilder och andra knep som det inte finns en chans att dekryptera ens om man vet att just den datan innehåller hemlig information, än mindre genom att scanna av all trafik som passerar en viss knutpunkt.

Lägg pengarna på sjukvård, trafiksäkerhet eller andra hot som DAGLIGEN dödar fler än vad terrorister gjort de senaste 10 åren.

#Det inrättas ett särskilt integritetsskyddsråd inom FRA.
Säger lika mycket som att McDonalds skulle inrätta ett hälsoskyddsråd.

Datainspektionen ska fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.
Vad händer efter det? Och efter 20år?
När utrustningen väl finns på plats krävs det inte mycket för att göra om det från "terroristskydd" till Stasi 2.0.


/Boris

nicklas eriksson sa...

Gud, den listan med argument du räknar upp är verkligen en lista över hur skrämmande naiv man faktiskt tillåts vara som riksdagsledamot! Begriper du inte att FRA inte kommer bry sig?!? Världen har visat vad man är beredd att göra i "krigets mot terrorn" namn, att godtyckligt bryta mot reglerna kommer att vara som att fika för dem, något man gör varje dag!

Det märks hur otroligt inspirerade av USA ni moderater är. Men ni har förbisett en sak: vi svenskar är inte så lättskrämda att vi är beredda att gratis och utan strid låta er politiker sälja ut våra demokratiska institutioner.

Tänk på det 2010. Jag tror den så kallade alliansens riksdagsgrupper kommer att se MYCKET annorlunda ut efter valet.

Anonym sa...

Kära Olof
Du har ett ypperligt tillfälle idag att träffa dina väljare och visa att du inte är den arroganta typ som du faktiskt ger sken av i din blogg.

Vi ses på Gustav Adolfs torg i Malmö kl 17 idag.

Väl mött / Anders

Olof Lavesson sa...

Återigen beskrivs det hela tiden som att FRA eller någon annan myndighet ska få sitta och lyssna på alla samtal och läsa alla mail. Så är ju inte fallet. Det finns en mängd prövningar som måste göras innan FRA får spana efter en viss företeelse. Allt som faller därutanför (och det är i princip allt) går rakt igenom, lagras ingenstans och kan inte heller återskapas.

Den återkommande frågan är då om detta inte kan missbrukas? Som Christopher skriver har det hänt att underrättelseverksamhet missbrukats förr.

Missbruk kan man aldrig totalförsäkra sig emot. Vare sig det gäller underrättelseverksamhet, polis, domstolar, eller något annat. Därför får man försöka bygga in så många mekanismer som möjligt, dels för att inte missbruk ska förekomma och dels för att det ska uppdagas om det ändå förekommer. I den lag vi slutligen fattat beslut om har vi just lagt kraft på detta. Sedan får vi se om det har varit tillräckligt, eller om det måste göras mer.

Är terrorister idioter som inte kan kryptera mail? Nej. Självklart inte. Svensk underrättelsetjänst är inte heller idioter när det gäller dekryptering. Vad som kan krypteras och dekrypteras verkar andra bloggläsare vara mycket större experter på än jag och givetvis kommer man inte kunna fånga upp allt. Jag kan ändå konstatera att genom den signalspaning Sverige har bedrivit så har man lyckats både uppdaga och förhindra attentat, bland annat mot svensk styrka utomlands. Att det skulle vara helt meningslöst håller jag därför inte med om.

fdssd sa...

Olof, du har fel angående att all trafik inte ska avlyssnas. För att kunna avgöra om information utgör ett "yttre hot" (dvs matchar sökbegreppen) så måste den kopieras till FRA för filtrering. Det är definitionen av massavlyssning.

Det fungerar precis som i den fysiska världen: Du kan inte avgöra om ett brev är intressant eller ej utan att öppna det och läsa det. Om det är en dator eller en människa som läser är ovidkommande.

Marcus sa...

"Återigen beskrivs det hela tiden som att FRA eller någon annan myndighet ska få sitta och lyssna på alla samtal och läsa alla mail. Så är ju inte fallet. Det finns en mängd prövningar som måste göras innan FRA får spana efter en viss företeelse. Allt som faller därutanför (och det är i princip allt) går rakt igenom, lagras ingenstans och kan inte heller återskapas."

Antingen har ni en person med väldigt dålig tekniskt expertis eller så är ni riksdagsledamöter för ointelligenta för att förstå det de förklarar.

Det du skriver ovanför är en teknisk omöjlighet. Det finns ingen Gandalf eller Joe Labero som magiskt släpper genom irrelevant information utan att läsa den samma. FÖR ATT VETA OM INFORMATIONEN I ETT MEJL, SMS ELLER TELEFONSAMTAL INNEHÅLLER EN AV DE FÖRETEELSER DU PRATAR OM SÅ MÅSTE ALLT SOM PASSERAS LÄSAS GENOM OCH DÅ ÄR SKADAN SKEDD. Förstod du nu?

Huruvida det är en dator eller en människa som gör det är irrelevant. Det är AVLYSSNING hur som helst. Att påstå något annat är som att säga att det inte är en hastighetskontroll när fartkameror gör det, utan att en fysisk polis måste göra kontrollen för att det skall kallas det.

Sedan så att du förstår det så kommer det här inte stoppa några terrorister för att de använder kryptering i sina mejl. Detta kommer istället leda till att dumma brottslingar som i dagsläget inte krypterar sina mejl kommer att börja göra detta för att radvis med guider poppar upp om detta nu. Så grattis till att antagligen färre pedofiler, ekonomibrottslingar och knarklangare åker dit.

Sedan ett påpekande så du förstår det. Samtliga dina punkter du radade upp var försvarande mot kritik för FRA-lagen, d.v.s. i stil med "lagen är inte så hemsk egentligen för att...", när man tycker att du borde i alla fall kunna radda upp en enda punkt med en positiv faktor med lagen, d.v.s. något i stil med "lagen är kanonbra för att...". Att du inte kan göra dettt låter som att du ursäktar dig, vilket i sig är bra för då kanske du börjar förstå vad du har gjort. Kom ner från din höga häst nu och hjälp det Svenska folket till en icke-totalitär stat. Snälla

Anonym sa...

Jodå.

Kan inte säga att man hör listserver varje dag. Eller att definitionen ändrats till någonting helt annat, än det egentligen är.

Men detaljer, vem bryr sig om sånt?

Tydligen dagens "Internet generationer"!

Du tycker det är trist av en av landets största tidningar, Expressen, att företa sig deras grundläggande rättigheter i ett demokratiskt samhälle?

Att dom sen gjorde det via en teknisk möjlig, och laglig, funktion, som du inte gillade, det var alltså inte ok?

***

"Därav den nya lagen."

Intressant att den nya lagen ska vara bättre än avsaknaden av lagen, trots att det blir sämre med lagen.

Ja, varför röstade du för lagen?

* Du har tydligen inte förstått tekniken.

* Du har tydligen inte förstått tekniken, eller att FRA då ägnat sig åt illegal signalspaning.

* Och Regeringen/Staten, och myndigheter, kan "beställa" vad f-n som helst. Utan insyn.

* Myndigheterna själva, bortsett från Regeringen och Regeringskansliet, bestämmer vad dom vill ska spanas efter, tillstång behöver inte ges, eftersom nästintill allt här i världen är brådskande, viktigt, eller pga nationell säkerhet.

* Varför ska vi ägna oss åt internationell terrorism när nästan all (98-99%+) terrorism är nationell?

I praktiken vet vi att mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet (speciellt så som allmänheten uppfattar detta som) inte ens befattar sig med t ex internationella knark syndikat i någon form så länge det inte kan hävdas terrorism koppling. (Sekretessens idioti, om det inte för allmänheten kan visas.)

Yttre hot är säkerligen en klyftig lagformulering, men säger inte ett skit för allmänheten, annat än att det spelar på allmänhetens fantasi, därför kan även yttre hot mena en politisk inriktning som inte gillas av Regeringen/Staten.

* Huvuddirektivet ges av Regeringen/Staten och avgör vad FRA generellt sett ska spana på. Så är det "spana på yttre hot" så kommer FRA göra så, spana på yttre hot, även om dessa hot befinner sig internt.

* En Domstolsliknande nämnd är inte en domstol. Denna nämnd kommer aldrig att ha ett legalt syfte hos allmänheten, just för att det INTE är en legal domstol. Det är rent ut sagt BS.

* Man bör nog inte uttala sig om systemets funktion i någon mening om man inte ens förstått det mest fundamentala.

* "Regler är till för att brytas". Speciellt om det underlättar arbetet.

* Eftersom inskränkning i integriteten görs redan
via systemet självt, så spelar inte ett Integritetsskyddråd någon som helst roll. Det har helt enkelt ingen funktion. (Vi fängslar inte människor först för att sen avgöra om dom behövde fängslas.)

* Och? Kom tillbaka när du kan specificera exakt vad Datainspektionen ska göra, och vad deras befogenheter består i för att hindra FRA i sitt arbete. Och säg dig som inte kan avhålla sig under en specifik kort tid?

* Och förtroendet för Regringen/Staten är hur förtroendeingivande hos allmänheten?

* Regeringen/Staten kan ALDRIG ta integritetshänsyn efter att dom kränkt integriteten!

"Vi lever i ett fritt samhälle."

Idag.

"Det är jag tacksam över."

Idag.

//ST