onsdag 18 juni 2008

Stora FRA-voteringsdagen

Har precis återvänt från den första FRA-voteringen. I enlighet med den överenskommelse vi gjorde mellan allianspartierna igår är nu förslaget återremitterat till försvarsutskottet för att få med de kompletteringar som försvarsministern redogjorde för i kammaren igår.

Även om jag har respekt för alla de åsiktsyttringar som kommit fram de senaste dagarna är jag ändå lite förvånad över att de kommer först nu. Det här ärendet har varit känt i ca 18 månader. För ett år sedan voterade riksdagen första gången. Någon jätteuppståndelse var det inte fråga om då, trots att flera av de integritetsskyddande åtgärder som nu finns med inte fanns då.

Under året som har gått har ärendet kompletterats på ett flertal punkter. Jag nämner de flesta i mitt inlägg nedan. När så ärendet kommer tillbaka i förbättrat skick kommer opinionen igång och ledamöter börjar vackla någon dag innan slutlig votering.

Med den överenskommelse som slöts igår förbättras nu förslaget ytterligare ur integritetssynpunkt. Bland de förslag som försvarsministern tog upp kan nämnas:
  • Ett skärskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionenen kommer en skärskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna.
  • Regeringen avser tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA och bestå av parlamentariker. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras.
  • En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivning (de uppgifter som i förslaget ligger på FUN)
  • Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut
  • Den domstolslinkande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person.
Med detta är i alla fall jag väldigt nöjd. Det diskussionen utanför riksdagen nu handlar om är egentligen någonting helt annat. De jag har talat med demonstrerar kring huruvida vi överhuvudtaget ska signalspana eller inte. Något vi redan gjort framgångsrikt i decennier. Och huruvida vi i så fall ska ha någon underrättelsetjänst eller inte.

Jag tror faktiskt att de flesta tycker att det är viktigt att vi har en underrättelsetjänst. Att vi får information som kan skydda vårt land och våra medborgare, både i Sverige och utomlands. Därför har jag inga som helst betänkligheter över att rösta JA när frågan om signalspaning återkommer i kammaren under eftermiddagen.

2 kommentarer:

Peter sa...

Det är väl en jäkla skillnad på att signalspana mot potentiella fiender och att i ferdstid massavlyssna hela svenska folket.

achtungbitte sa...

Hej.
Jag är inte moderat eller ens nästan höger, snarare anarkist, under stor påverkan av liberalismens individuella frihet. vilket alltför oftast gör att jag hamnar på tvären med mina "åsiktsfränder".
nu är det inte mig det här ska handla om.

jag litar inte på staten, även om vi inte har någon slags frihetsförtryckande regim som regering idag, så finns alltid den risken.

när staten skapar vapen för att bekämpa fienden för folkets räkning, så finns inte bara risken att fienden kan få tag på vapnen, utan att staten också kan bli folkets fiende.
som liberal måste du vara smärtsamt medveten om detta, hur man som liberal kan förespråka ytterligare makt för staten och dessutom tro att man nu, för första gången, kommer att ha fungerande kontrollmekanismer förstår jag inte.

för övrigt är det kasst av folk att vara otrevlig och oförskämd mot dig, och alla andra som röstade ja. skällsord och hat har aldrig lett till något annat än fler skällsord och ännu mera hat.