måndag 9 juni 2008

Möte med Leonard Orban


EUs kommissionär för språk, utbildning och interkulturell dialog, rumänen Leonard Orban, är på Sverigebesök. Jag var idag med vid ett möte med en delegation av ledamöter från kulturutskottet, utbildningsutskottet och EU-nämnden.

Förutom att berätta om den strategi som man nu arbetar med från kommissionens sida när det gäller flerspråkighet, passade Orban också på att rikta en skarp uppmaning till Sverige och de som företräder Sverige i europeiska sammanhang.

"Använd ert eget språk!" Allt fler svenskar väljer att tala på engelska i EU. Detta menar Orban håller på att urholka det svenska språket internationellt och mycket riskerar gå förlorat när Sverige talar eller förhandlar i Bryssel.

I förra veckan var jag med på ett seminarium inför den språklag som är aviserad till hösten. Utredaren Bengt-Åke Nilsson berättade där om innehållet i språklagsutredningen och en av de punkter han föreslår är just att Sverige ska framföra sina synpunkter på svenska även i EU-sammanhang.

Själv tror jag att anledningen till att många svenskar väljer att trots allt tala engelska är den tolkning som ofta sker i flera steg. Det vill säga först ska det man sägs tolkas till engelska, därefter till ytterligare språk, ibland i flera led, innan det slutligen når mottagaren.

Problemet är bara att många svenskar tenderar att överskatta sina kunskaper i det engelska språket. Detta antydde även Orban, om än på ett väldigt finkänsligt sätt. Konsekvensen blir att den som lyssnar tolkar in helt andra signaler i det man säger. En tafflig och stapplande engelska gör det inte heller särskilt lätt för de som sedan ska tolka till något annat av EUs 23 medlemsspråk.

Så inför Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret får vi väl ta till oss av Orbans uppmaning. I andra sammanhang än representativa och informella: Tala svenska!

Inga kommentarer: