fredag 13 juni 2008

Avskaffa diskrimineringen av bemanningsbranschen!

Jag skriver idag på Sydsvenskans debattsida tillsammans med Lars Wahlström, VD och koncernchef på Proffice AB om att avskaffa undantaget för bemanningsföretag i den så kallade montörsregeln.

Montörsregeln är en del av det nordiska sambeskattningsavtalet från 1996 som underlättar för människor att arbeta i nordiska grannländer under kortare perioder. Den innebär att den som arbetar färre än 183 dagar i ett nordiskt grannland fortfarande ska beskattas i hemlandet. Regeln stimulerar rörligheten på arbetsmarknaden, ger företagen tillgång till breddad kompetens och bidrar konkret till att stimulera integrationen i gränsregionerna. Personaluthyrningsföretag får emellertid inte utnyttja montörsregeln enligt ett undantag i skatteavtalet. Detta är ett stort handelshinder inom Öresundsregionen som måste motverkas.

Jag har tidigare motionerat i frågan och riksdagen konstaterade då att den nuvarande ordningen innebär en olikhet i fråga om ländernas skatteanspråk som sedd ur ett svenskt perspektiv inte är tillfredsställande. Från dansk sida har dock intresset för att ändra regelverket varit svalt.

Vi uppmanar därför regeringen att höja temperaturen och skärpa tonläget. Det är hög tid att avskaffa undantaget i montörsregeln och sluta diskriminera bemanningsbranschen.

Dagens regler innebär att svensk personal som hyrs ut till ett annat nordiskt land måste skatta i det andra landet från första dagen, oavsett uthyrningsperioden. Detta utgör givetvis ett stort hinder för bemanningsföretag och för deras runt 16 000 anställda i Skåne.

Att den borgerliga regeringen har fört upp montörsregeln på sin åtgärdslista är utmärkt! Nu gäller det att även övertyga övriga nordiska länder om att det inte går att hävda arbetslinje och ökad öresundsintegration och samtidigt utesluta en av de mest expansiva branscherna.

Inga kommentarer: