onsdag 12 mars 2008

Debatterat öresundsintegration i kammaren

Idag var min motion om Öresundsavtalet och den s k Montörsregeln uppe för debatt i kammaren. Regeln innebär att den som arbetar färre än 183 dagar i ett nordiskt grannland fortfarande ska beskattas i hemlandet. På ett enkelt sätt kan man arbeta i det andra landet kortare perioder. Det stimulerar rörligheten på arbetsmarknaden, ger företagen tillgång till breddad kompetens och bidrar konkret till att stimulera integrationen i gränsregionerna. Regeln gäller alla branscher utom uthyrning av personal!

I ett penndrag utesluts en viktig och växande del av svenskt företagande. Bara i Skåne med omnejd sysselsätter bemanningsbranschen ca 16.000 personer. Undantaget i montörsregeln är en inskränkning i den fria rörligheten, en stark reglering mot konkurrens på lika villkor och ett slag mot arbetslinjen.

Idag får jag däremot stöd av skatteutskottet som håller med mig om problematiken. Även arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har tagit upp detta i förhandlingarna med Danmark, men har hittills mötts av totalt ointresse vilket är djupt beklagligt! Nu gäller det att regeringen inte släpper frågan, utan jag utgår från att den även fortsatt står högt på prioriteringslistan. Jag tänker i alla fall ligga på!

Länk till mitt anförande i kammaren
Länk till motionen

Inga kommentarer: