onsdag 1 september 2010

Sahlins förakt för RUT-jobben i Aktuellt


Här behövs inga ytterligare kommentarer. Citaten står för sig själv när Sahlin ikväll i Aktuellt gick till generalangrepp mot alla de som fått jobb genom RUT. Först ställer hon RUT-jobben mot "faktiska jobb" och sedan tycker hon att det är bättre att de som nu har fått jobb istället går på bidrag. Skäms!

"Har jag ett val mellan skattesubventionerade jobb som ändå växer och faktiska jobb åt lärare i skolan, då är det valet mitt"

"Det kanske finns andra sektorer där de kan jobba, det kanske finns utbildningsinsatser som de behöver nås av, de kanske behöver bättre ersättningssystem så att de också kan leva på ett värdigt sätt, det finns andra sätt än att städa hos varann"

Inga kommentarer: