söndag 12 september 2010

Helt nytt läge i valrörelsen

En vecka kvar och helt nytt läge i valrörelsen. Det började klarna i fredagens mätning från Synovate där Alliansen nu utökat försprånget till 8,3 procent. Detta bekräftades i dagens SIFO där försprånget nu är hela 9,7 procent. Det innebär att valet nu börjar handla om något mer än vilket block som vinner. Istället handlar det om huruvida vi vill se en handlingskraftig regering eller inte.

Till TT säger statsvetaren Henrik Oscarsson att det nu finns två huvudalternativ i valrörelsen. Antingen en borgerlig alternativt rödgrön minoritetsregering, eller också blir det en majoritetsregering ledd av Alliansen. Att de rödgröna på en vecka skulle skrapa ihop över 50 procent och därmed egen majoritet blir allt mer otroligt.

Igår skrev också Björn Isberg (fd socialdemokrat) om detta på Newsmill. "Jag är socialdemokrat i hjärtat. Men i likhet med många andra har jag blivit besviken genom åren på svikna ideal, okunskap, halvkorruption, inkompetent ledarskap och vänsterpartiets fåniga kommunistiska dogmatism" skriver han som förklaring till varför han redan i förra valet lade sin röst på Alliansen och fortsätter: "Om de rödgröna mot förmodan skulle vinna valet skulle det framstå som ett rent mirakel om de tillsammans skulle nå över 50% och få egen majoritet. Därmed leder en röst på vänstern idag direkt till en vågmästarposition för Sverigedemokraterna."

Mätningar från i princip samtliga institut visar att opinionen har skiftat från att ha visat på jämnt läge mellan blocken, till att nu istället visa på en klar ledning för en Allians som ligger och pendlar på gränsen för egen majoritet. Samma mätningar visar också att det Sverigedemokraterna ser ut att ta sig in i riksdagen.

I SvD så tror också statsvetarna Peter Esaiasson och Jenny Madestam att en del av Alliansens framgång i opinionen kan bero på att folk inte vill se SD som tungan på vågen. En majoritetsregering ser omöjlig ut att nå för de rödgröna, men är klart uppnåeligt för alliansen, menar de.

Valrörelsen handlar därför nu inte bara om en strid mellan Allianspartier och rödgröna, utan minst lika mycket vilket inflytande man vill ge Sverigedemokraterna.Frågan är om vi vill se ett stabilt regeringsunderlag som kan fortsätta föra Sverige i rätt riktning, eller om vi vill se fyra år där villkoren riskerar dikteras av ett fyraprocents-parti med uniformsbruna traditioner.

En rödgrön röst riskerar att bli en lika stark röst för SD som vågmästare. Något att tänka på inför valdagen!

1 kommentar:

Anonym sa...

En blå röst riskerar ett sverige med klyftor som bara kommer öka och öka och en syn på de människor som inte kan jobba heltid av olika anledningar att de är sämre. En vi och dem politik. Som bara gynnar de som har bra betalda jobb. Om man synar deras syn på människan och samhället är de bar nära sd ibland med att generalisera och höja upp de starka och försöra för de svaga och otroligt cyniska och fördomsfulla mot de sjuka istället för invandrare. Tänk på det när ni röstar!