fredag 17 september 2010

Rödgrön politik för hopplöshet


Idag skriver jag på Politikerbloggen om det rödgröna hotet mot Sveriges unga. För att mildra krisens effekter för unga har en våra viktigaste insatser varit att halvera arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år. De rödgrönas löfte att nu dubblera arbetsgivaravgiften är ett av de allvarligaste hoten mot alla som fått in en fot på arbetsmarknaden, eller som försöker ta sig in där.

Förutom chockhöjningen av arbetsgivaravgiften vill de rödgröna dra ned matchningsstödet med 2 miljarder kronor fram till 2012 för att finansiera sina A-kassehöjningar. Samtliga externa jobbcoacher ska bort och den kommande etableringslotsen, som ska arbeta med nyanlända från och med november, kommer med de rödgröna aldrig se dagens ljus.

Kontrasten mellan de två regeringsalternativen är tydlig. Ser man till de rödgrönas samlade satsningar i sin budgetmotion lägger de mer på A-kassa än på hela sin jobb- och utbildningssatsning fram till 2012. Skiljelinjen mellan arbetslinjen och bidragslinjen har sällan varit tydligare. Läs hela artikeln här

Inga kommentarer: