torsdag 22 oktober 2009

Integrationen avgör valet i Malmö

Idag skriver jag på Kvällspostens debattsida om vikten av helhetsgrepp i integrationspolitiken och Sverigedemokraternas grumliga argument. Hur de vill kapitalisera på den oro som finns över ett land som slits isär. Där grupp ställs mot grupp och där människa ställs mot människa.

Det är lätt att avfärda Sverigedemokraterna som främlingsfientliga och rasister. Men oron hos deras sympatisörer ska man ta på allvar. När man inte känner att någon lyssnar, då köper man grumliga argument.

Sverigedemokraternas grova generaliseringar och grumliga argumentation kan bara mötas med ett helhetsgrepp om integrationspolitiken. Då handlar det om en tydlig arbetslinje och en stark kunskapspolitik. Värnandet om allas trygghet och en tydlig definition om vad som är rätt och fel. Att vara tydliga med att alla är lika inför lagen, men också att lagen gäller lika för alla.

Jag är övertygad om att den som kan presentera ett sådant helhetsgrepp också är den som kommer vinna valet i Malmö 2010.

Läs artikeln här

Inga kommentarer: