tisdag 6 oktober 2009

Välkommet om föräldraransvar

Föräldrar till barn som begår brott som kostar pengar ska vara med och betala för skadorna i större utsträckning än vad de gör idag enligt ett kommande förslag från regeringen som igår presenterades av Beatrice Ask i morgonekot. Förslaget är mer än välkommet!

Idag hamnar ofta den här typen av ärenden mellan stolarna. Få eller ingen vill eller behöver ta ansvar. Konsekvenserna av ens handlingar blir otydliga. Enskilda, eller samhället, står ofta med stora kostnader.

I Malmö har vi haft stora problem med vandalisering, framför allt av skolor. I vissa fall har förövarna varit kända, men någon ekonomisk ersättning har inte varit möjligt att utdöma eftersom det inte gått att påvisa i domstol att föräldrar "brustit i sitt föräldraansvar". Något som i princip är omöjligt att bevisa.

När jag satt i det lokala Brottsförebyggande rådet i Malmö så kunde polis och socialtjänst berätta att många unga inte såg på skadegörelse som något allvarligt "eftersom det ändå inte drabbade någon".

Enligt Aftonbladet kommer föräldrarna kunna få betala upp till en femtedels basbelopp, ca 8000 kronor. Det låter inte som en orimlig summa.

Detta innebär inte att samhället nu lämpar över en börda på föräldrarna. Ska föräldrarna kunna ta sitt ansvar, måste samhället också ställa upp med stöd och hjälp till ungdomar och föräldrar på glid. Detta och andra rimliga saker att överväga tar Sydsvenskan upp i dagens huvudledare. Men jag instämmer med deras slutsats: "En ordning som utgår från att samhället bär huvudansvaret är förödande. Främst för barnen."

Inga kommentarer: