torsdag 8 oktober 2009

Idag: Public Service och Nyföretagande

Dagen ägnar jag åt olika former av besök. Min politiske sekreterare Emil är på väg ner från Stockholm och tillsammans ska vi under förmiddagen besöka Sveriges Radio här i Malmö och bland andra träffa kanalchefen Magnus Quick. Detta för att informera oss lite om vad som händer just nu, hur man ser på framtiden och radions roll i ett nytt mediesamhälle.

Under eftermiddagen besöker vi Nystartscenter i Malmö. Under året regeringen startat nio Nystartscenter i kommuner med utanförskapsproblem. De ska erbjuda individuellt anpassad vägledning, service och stöd för den som vill starta och driva företag. På bara några månader har 230 företag startats, 900 personer har fått personlig rådgivning. Det ska bli spännande att se hur man arbetar i Malmö!

Inga kommentarer: