torsdag 8 oktober 2009

LO-medlemmar och rödgröna väljer alliansen

DN har tillsammans med Synnovate gjort en undersökning om huruvida folk känner sig gynnade av regeringens politik. En rejäl omsvängning har skett bland LO-medlemmar och rödgröna sympatisörer. De två första åren tyckte ca 45% att de missgynnades av politiken och ca 33% att de gynnades. Nu är det tvärtom. 43% tycker att de gynnas mot 34% som tycker att de missgynnas. Det mest intressanta är dock att 40% av LO-medlemmarna känner att de gynnas och hela 33% av de som sympatiserar med den rödgröna oppositionen.

Fokus för regeringen har hela tiden varit att förbättra för låg- och medelinkomsttagare, ha arbetslinjen i fokus och sänka tröskeln in på arbetsmarknaden. Det är roligt att människor känner att detta ger resultat. Samtidigt är vi noggranna med att inte riskerar den samhälleliga ekonomin. Att ständigt värna våra offentliga finanser och ta väl vara på våra gemensamma skattemedel.

Jag kan inte annat än hålla med "Magnus 53" som röstat rött i princip hela sitt liv men som nu håller på Alliansen. Han säger till Aftonbladet: "Jag förstår det här med att alla ska ha del av välfärden. Men vi betalar så mycket indirekta skatter i Sverige och ändå går det inte ihop. Man kan inte ständigt och jämt användna skattemedel för att hålla allting rullande".

Inga kommentarer: