onsdag 14 oktober 2009

Svar på Reepalu

Idag skriver jag på sydsvenskan.se/Aktuella Frågor en slutreplik till Ilmar Reepalu i vår debatt om hur Malmö inte tillvaratar potentialen hos utrikes födda när det gäller nyföretagande och entreprenörskap.

Det var den 13 september som jag i en artikel kunde visa på hur Malmö missgynnar utrikes födda i sina satsningar på nyföretagande och entreprenörskap. 37 procent av Malmöborna i arbetsför ålder, 25–64 år, är födda utrikes. Ändå går bara var fjärde krona av Malmö stads satsningar på nyföretagande och entreprenörskap till utrikes födda. Av de medel som kommer från näringslivskontoret är siffran så låg som 13 procent.

Ilmar Reepalu svarade den 28 september med att berätta hur mycket Malmö gör och pekade på satsningar som MINC, Drivhuset och Selfmade. Utmärkta verksamheter i sig, men som knappast vänder sig till de som idag lever i utanförskap. I övrigt är det ett enda långt raljerande över hur jag inte har koll på Malmö blandat med sedvanligt gnäll på regeringen. Jag känner en välbekant unken pift från förr i Reepalus argumentering.

Idag svarar jag Reepalu att han borde fokusera mer på malmöbornas bästa och mindre på att gnälla över en regering som faktiskt gör skillnad.

Under året har regeringen startat nystartscenter i nio kommuner med utanförskapsproblem, däribland Malmö. De ska erbjuda individuellt anpassad vägledning, service och stöd för den som vill starta och driva företag. På bara några månader har 230 företag startats och 900 personer har fått personlig rådgivning, vilket visar vilken potential som finns.

I förra veckan var jag och besökte Nystartscenter i Malmö och konstaterade vilken imponerande verksamhet som bedrivs där. För att inte tala om vilken ytterligare potential de ser om de hade ännu större resurser.

Men att Reepalu skulle ge alliansregeringen erkännande för någonting positivt är väl lika troligt som att det regnar i Sahara....

Inga kommentarer: