torsdag 12 november 2009

Tid för en nationell Øresundsstrategi

Denna vecka har präglats av Skåne:Stockholm och framför allt Öresund när Region Skåne under ett par dagar har intagit huvudstaden. Själv har jag deltagit i två seminarier, ett om gränshinder för kulturarbetare och ett om hur vi kan få igång och dra nytta av dynamiken i Öresundsregionen.

Idag säger Öresundsminister Cristina Husmark Pehrson till Sydsvenskan att hon direkt efter EU-ordförandeskapet kommer ta upp Öresundsfrågorna i samtal med statsministern "Vi kan inte låta den enorma kraften i Öresundsregionen gå förlorad för att vi inte ger oss tid till en samlad insats. Det är dags för statsministern att sätta ner foten. Jag kommer att uppmana honom att ta kontakt med sin danska motsvarighet för att skapa mål och en strategi för Öresundsregionen", säger hon.

Det är strålande. Inget statsråd har drivit Öresundsfrågorna så tydligt som Husmark Pehrson. Mycket har också hänt. A-kasseproblematiken håller huvudsakligen på att lösas, tryggheten har ökat i föräldrarförsäkringen, konkurrensen mellan universiteten har underlättats och en socialförsäkringsportal är öppnad på nätet. Detta för att nämna några punkter. Bara på arbetsmarknadsområdet har sju av tolv identifierade gränshinder lösts, ytterligare fyra är på gång.

På flera områden har man också kommit fram till att det faktiskt inte föreligger några hinder, utan att det snarare handlar om bristande information. På myndigheter, mellan myndigheter och framför allt till medborgarna. Därför var den miljon till Öresunddirekt som igår presenterades så viktig.

Öresundsfrågan är inte regionalpolitik, det är i högsta grad frågor av nationell vikt. Förutom att Öresund är porten till kontinenten så är det tack vare utvecklingen här som Sverige och Skandinavien ligger i framkant på flera områden. Se bara på universiteten i regionen eller på Medicon Valley. Eller tror någon verkligen att Sverige hade fått ESS om det inte varit för att anläggningen kommer ligga i Öresundsregionen?

Nu handlar det inte längre bara om att riva gränshinder utan om att aktivt planera för en expansiv och dynamisk Öresundsregion - det behövs en politisk nationell Öresundsstrategi. Exempel på områden som berörs är infrastruktur, utbildning, forskning och sjukvård. När satsningar och prioriteringar görs på sådana områden går det inte att stanna blicken vid nationsgränsen. Ska man kunna dra nytta av satsningar inom landet, måste det finnas ett vidare perspektiv.

Sverige är ett till ytan oförskämt stort land. Det är ett land med två huvudstadsregioner och landets framtid ligger inte bara i den egna. Först när vi aktivt planerar utifrån detta och inser att vi är beroende av flera dynamiska regioner kan vi dra nytta av vår fulla pontential!

Inga kommentarer: