onsdag 21 maj 2008

Vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus genomröstat!

Nu på morgonen har vi haft votering och drivit igenom vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget var en del av den alliansuppgörelse som träffades före valet och ytterligare ett av de viktiga vallöftena kan bockas av. Bidraget innebär en möjlighet för föräldrar att vara hemma och vårda sitt barn mellan det att barnet är ett och tre år och uppgår maximalt till 3000 kronor i månaden. Det är dock den enskilda kommunen som beslutar, så det gäller att man bor i en kommun som vill genomdriva reformen.

I det politiska paketet kan man inte vara lika nöjd med alla förslag och jag ska ärligen säga att det här är ett av de förslag jag länge varit lite skeptisk till. Grunden är den arbetslinje som präglar regeringens politik och som var grunden för maktskifte. Då känns det lite tveeggat att samtidigt införa en subvention för att människor ska kunna välja att inte arbeta.

Samtidigt så är jag en varm anhängare av valfrihet när det gäller barnomsorg och förhoppningsvis kan vårdnadsbidraget nu när det införs, leda till att fler känner att de kan styra över sin vardag under barnens tidiga uppväxtår och att valfriheten därmed ökar.

Desto viktigare är det andra vallöfte som vi idag har genomfört, nämligen det om jämställdhetsbonus. Det innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar, samtidigt som den andra föräldern istället tar ut föräldrapenning. Med andra ord: Ju mer lika man delar föräldraledigheten, desto mer lönar det sig ekonomiskt. Maximalt är det även här 3000 kronor i månaden som man får i "bonus" och till skillnad från vårdnadsbidraget så gäller den här reformen alla - oavsett vilken kommun man bor i.

Jämställdhetsbonusen innebär en morot för både män och kvinnor att vara hemma med barnen och att även den som tjänar mest i familjen (vilket oftast är mannen) också ska ut sin del av ledigheten. Samtidigt så är det inte en tvingande "pekpinnereform" utan det är fortfarande familjen själv som bestämmer. Jag tycker det är utmärkt!

Inga kommentarer: