fredag 9 maj 2008

Fredrik i KU


Idag var jag på plats vid konstitutionsutskottets utfrågning av statsministern. På agendan stod bland annat försäljning av statliga bolag och rekrytering av generaldirektör för Banverket, men i fokus var givetvis krishanteringen i statsrådsberedningen och turerna kring den berömda krogkvällen i oktober som ledde till att Ulrica Schenström fick avgå.

Jag har inte tidigare kommenterat Ulrica här eftersom hon är en väldigt nära vän till mig och jag tycker inte man ska recensera sina vänner på bloggar på nätet. Det tänker jag inte göra nu heller.

Däremot vet jag inte riktigt vad jag ska tänka efter att ha lyssnat till utfrågningen av statsministern. Vice ordförande Per Bill tvingades påpeka att syftet med en muntlig utfrågning i KU är att KU ska få en heltäckande bild av vad som skett, inte en bestraffning av den som blir kallad. Den uppfattningen verkar inte delas av alla. Istället får man en känsla av socialdemokratiskt korsförhör där målet är att den utfrågade någon gång ska göra en tankevurpa och stupa i den politiska farstun.

Det absoluta botten nåddes under Morgan Johanssons (s) frågor om vad som hände den aktuella kvällen i oktober. Efter att Fredrik nogsamt förklarat hur direktiv och ansvarsfördelning ser ut i statsrådsberedningen, bemöts han med frågor som "Hade du talat om för henne att man inte vara berusad under jouren?" och påståenden som "...när du gav henne i uppdrag att gå på krogen med Anders Pihlblad".

Det sistnämnda kom ur att statsministern tidigare uppgivit att han blivit underrättad om att hans statssekreterare skulle föra bakgrundssamtal med olika journalister inför den moderata partistämman och att han inte hade några invändningar mot detta.

Slutligen visade Morgan Johansson sin fullständiga okunnighet om hur krisövningar går till när han ställer frågor som "Ledde hon och var ansvarig för planering och förberedelse av den krisövningen eller satt hon även då bara som passiv åskådare?" Som om en övning, vilken det än vara månde, bara bestod av en övningsledare och ett gäng passiva åskådare!

Möjligen kan okunnigheten bero på det Fredrik nämnde i sin inledning - att den förra regeringen under alla sina tolv år vid makten endast genomförde ett par krisövningar där regeringen deltog medan alliansregeringen sedan valet redan genomfört fyra. Huruvida Morgan Johansson under sin tid som socialminister deltagit i någon krisövning alls har jag ingen aning om.
På riksdagens hemsida beskrivs Konstitutionsutskottets uppdrag så här:

"Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden om grundlagarna och
riksdagsordningen samt om lagstiftning i andra konstitutionella och allmänt
förvaltningsrättsliga ämnen och lagstiftning om radio och television. /.../
Konstitutionsutskottet har också uppgiften att granska regeringens och
statsrådens arbete samt meddela riksdagen resultatet av sin granskning."
Det finns nog anledning att påminna KU-ledamöterna om detta.
Mer om utfrågningen finns hos SvD och DN

1 kommentar:

Joakim sa...

Det hela har blivit en cirkus i sossarnas regi. Pisamt och löjligt.