fredag 9 maj 2008

Kulturen 3.0

Stressig vecka har lett till dåligt bloggande. Ändå är det en hel del som har hänt.

I måndags släppte den moderata kulturkommittén ”Kulturen 3.0” som är en uppdatering av ”Kulturen 2.0” från förra året och en rejäl vitamininjektion med 97 konkreta förslag som täcker hela kulturområdets bredd. Detta är ett resultat av flera månaders arbete från oss i kommittén. I måndags blev vi även publicerade på DN debatt i samband med lanseringen. Det var ett bra tillfälle att nå ut med den nya politiken och vi har fått bra respons.

Kulturen 3.0 handlar översiktligt om ”mer pengar till kulturen, mer kultur för pengarna”.

  • Företag och privatpersoners sponsring av kultur skall uppmuntras och vara ett viktigt komplement som finansieringsform av kultur.
  • Kultursponsring ska betraktas som avdragsgill marknadsföring för företag. Lagtexten måste bli tydligare.
  • En spelpolitik som medfinansierar både kultur och idrott.
  • Allmänna arvsfonden utdelning på 300-400 miljoner bör i högre grad gå till barn, ungdom och funktionshindrade.
  • Kulturkonsumenterna är den främsta finansieringskällan för konstnärligt skapande, men att stat, regioner, landsting och kommuner är viktiga medaktörer.
  • Förbättrade villkor inom privatradio och ett privat komplement till Sveriges radio välkomnas
  • En vidare utbyggnad av regeringens satsning på kultur i skolan – ”Skapande skola”

http://www.moderat.se/ kan man läsa om ”Kulturen 3.0” och alla 97 förslagen.

Sedan ska jag också nämna att jag den här veckan äntligen har fått en ny politisk sekreterare i Emil Eriksson. Emil känner jag från Malmö där han fram till för några veckor sedan varit ordförande för Malmö MUF. Jag kan också rekommendera hans blogg som det finns en länk till här bredvid.

Välkommen Emil!

Inga kommentarer: