onsdag 5 mars 2008

Möte med Egyptens viceminister

Idag träffade jag tillsammans med några kollegor Mr Ramzy Ezeldin, som är Assistant Minister for International Economic Relations i Egypten. Anledningen till besöket är den resolution som antogs av Europaparlamentet i januari om mänskliga rättigheter i Egypten (läs den här). Besöket i Sverige har varat i två dagar och är en del av en europeisk turné.

Mr Ezeldin ville framför allt lyfta fram migrations- och energisäkerhetsfrågorna som avgörande för relationerna mellan EU och Egypten framöver. Samtalet kom dock att handla mycket om situationen i Egypten. Bland annat den fängslade oppositionspolitikern Ayman Nour.

Jag lyfte de erfarenheter jag hade med mig från mitt besök i Egypten i januari och de svårigheter som upplevs, naturligtvis från civilsamhället, men också National Council for Human Rights som inte känner att den kritik de framför mot regeringen tas på allvar. Mr Ezeldin menade att utvecklingen går i rätt riktning i Egypten, om än mycket långsamt och att det även finns kulturella skillnader i synen på vad som är acceptabelt eller inte.

Det står återigen klart att vår syn på vad som är varje människas okränkbara rättigheter skiljer sig ganska stort från Egyptens. Bland annat menar Egyptens regering att de undantagslagar som nu funnits i 26 år, har varit nödvändiga för stabiliteten. Militärdomstolarna garanterar en snabb process som är nödvändig för att som man säger "bekämpa de som vill undergräva den demokratiska utvecklingen."

Även om vi har väldigt olika uppfattningar så håller jag i alla fall med Mr Ezeldin om vikten av att i varje sammanhang hålla liv i dialogen. Den berättigade kritik vi framför från svensk sida, delas och framförs även av våra vänner i övriga EU. Betydelsen av att ständigt påtala bristerna i det egyptiska systemet och ställa krav på förändring ska aldrig underskattas.

Inga kommentarer: