torsdag 14 februari 2008

Sponsringsseminarium i riksdagen

Eftermiddagen ägnas åt det seminarium om kultursponsring som arrangeras i riksdagen av alliansen i kulturutskottet och näringsutskottet. Medverkar gör bland andra kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Robert Weil, Jan Bjuvberg som är doktor i finansrätt och Moderna Museets sponsringsansvariga Katarina Swanström. I salen intill talar EU-kommissionens ordförande Barroso. Så kan det vara ibland i riksdagen! ;)

Inga kommentarer: