fredag 22 februari 2008

Jag och Billström om anhöriginvandring

Malmö representerar i mångas ögon ett havererat flyktingmottagande och segregationen är ett faktum. Den förra socialdemokratiska regeringen vidtog, trots upprepade påstötningar, väldigt få åtgärder. Istället för att ta tag i problemen valde man att blunda, som så många gånger tidigare.

På kort tid bygger alliansregeringen nu om migrationspolitiken så att den anpassas efter verkligheten. För att anhöriginvandrare inte skall hamna i utanförskap i Sverige måste de ha försörjning och bostad. Det kan vända utvecklingen i Malmö och andra städer.

Om detta skriver jag och migrationsminister Tobias Billström i gårdagens Sydsvenska Dagbladet. Läs artikeln här!

Inga kommentarer: