måndag 11 februari 2008

Spännande tankar från Juttan


Regeringens Public Service-utredning håller som bäst på och många väntar andäktigt på utredaren Rose-Marie Frebrans slutrapport. En av de frågor som diskuterats den senaste tiden är hur de tre public service-företagen (SVT, SR och UR) ska organiseras i framtiden.

Att SVT länge velat lägga vantarna på Utbildningsradion, och framför allt på UR:s produktionsresurser, är väl ingen hemlighet, och ofta är det just UR:s eventuella samgående med SVT som diskuterats.

Jag är skeptisk mot en sådan sammanslagning. Framför allt med tanke på de olika uppdrag företagen har. SVT (och även Sveriges Radio) är framför allt granskande företag. De ska i möjligaste mån vara fristående från såväl politiska som kommersiella intressen. UR å andra sidan är framför allt ett utbildningsföretag som arbetar med uppdrag från olika kunder. Skulle detta inordnas under SVT så skulle det bli betydligt svårare för SVT att fortsätta hävda sitt fristående.

Istället borde man kanske se över vattnet till Storbritannien och det av vår PS-chefer så omhuldade BBC. Där har man ett samlat public service-företag som inom sig har såväl radio som TV. Det kan finnas goda skäl att överväga ett sådant alternativ även i Sverige. Den oro som finns, framför allt inom SR, om att radions särart skulle hotas kan lösas genom skrivningar i sändningsavtalet.

Förre SVT-chefen Christina Jutterström gör ett bra inlägg på DN debatt idag. Hon ställer där följande fråga: "Varför ska svensk public service, till skillnad från nästan alla andra liknande företag i Europa, behålla två medarbetaruppsättningar på varje programområde, två ledningar på alla nivåer och två styrelser också under nästa tillståndsperiod med start 2010?"

Jutterström presenterar också spännande tankar kring hur ett avgiftssystem skulle kunna se ut efter TV-licensen. Läs gärna artikeln och för all del hennes nya bok Fri Television? Public service i en ny medievärld

Länk till DN Debatt

Inga kommentarer: