fredag 8 februari 2008

Lynn Ljungberg lämnar politiken

Malmös kultur- och fritidskommunalråd Lynn Ljungberg (s) har lämnat besked om att hon avgår och lämnar samtliga politiska uppdrag vid halvårsskiftet.

Jag har jobbat med Lynn under fyra år i stadshuset i Malmö. Man får nog konstatera att det blåst en hel del kring henne sedan hon tillträdde. Själv arbetade jag med kulturpolitik och kunde konstatera att Lynns huvudintresse inte alls låg inom kulturen utan snarare på idrott och fritid. Därför har jag också haft en hel del bataljer med henne i kommunfullmäktige genom åren.

Det finns många som nu kommer tävla om att skriva Ljungbergs politiska testamente i mer eller mindre positiva former. Jag tänker inte bidra till detta. Enligt min uppfattning har hon i själva verket fått klä skott för (och är kanske också ett exempel på) ett genuint ointresse för kulturen i socialdemokraternas politiska ledning i Malmö.

Ilmar Reepalu (s) är utmärkt på att sätta Malmö på kartan med spännande hus, men är ganska ointresserad av att fylla husen med spännande innehåll. Kultur har han under mina år i malmöpolitiken, mest verkat betrakta som onödiga hål i kommunens budget. Då har Lynn varit en tacksam målvakt att skicka ut för att ta smällarna.

Även om vi ofta haft olika uppfattningar, tycker jag att jag alltid haft en bra kontakt med Lynn och hon har ett ärligt och uppriktigt engagemang för idrott, friskvård och föreningsliv. Jag önskar henne därför all lycka och ser med spänning fram emot den bok hon håller på att skriva med sin egen version av allt som hänt det senaste året...

Inga kommentarer: