torsdag 16 oktober 2008

Moderna Museet Malmö - början på något mycket större?

Denna artikel publicerades i Kvällsposten i måndags.

Debatt: En ny era för Konstmalmö

Regeringens budget är ett lyft för kulturen. Förutom en kraftfull satsning på museisektorn är det scenkonsten och samtidskonsten som står i fokus. För Skånes del innebär satsningen på regional scenkonst att den så kallade kulturpåsen förstärks för detta ändamål. De fria scenkonstgrupperna får en större budget att söka ur och de enskilda konstnärerna har en höjd visningsersättning att se fram emot. Mest spännande är dock den satsning som kulturministern presenterade under måndagen på Rooseum i Malmö.

Rooseum grundades 1988 av finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos med hans samling av nordisk samtidskonst som bas. Efter Roos död 1991 drevs museet vidare av en stiftelse med Malmö stad, familjen Roos och det danska konstmuseet Louisiana som huvudmän. Rooseum blev ett viktigt nav för samtidskonsten i Sverige och ett av Malmös mest kända varumärken utomlands. Med hjälp av flera privata sponsorer kunde man presentera utställningar som gav stort internationellt eko.

De senaste åren har dock tunga moln vilat över verksamheten. Stor osäkerhet har rått kring vad som ska hända med den fantastiska byggnaden från 1900, tillika en av landets vackraste utställningslokaler.

Nu återvänder den tidigare Rooseumchefen Lars Nittve åtminstone delvis till Malmö när han som chef för Moderna museet presenterar den nya filialen "Moderna museet Malmö". Vi är många som kämpat för att detta ska bli verklighet. Genom en unik trepartsöverenskommelse mellan staten, Region Skåne och Malmö stad kommer vi nu åter kunna se spännande samtidskonst i Rooseumbyggnaden.

Moderna museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst med en betydande samling. Genom filialen i Malmö får man möjlighet att producera fler utställningar och exponera sin samling i nya sammanhang. Samtidskonstens roll förstärks när den får fler arenor. Att det sker i Öresundsregionen är naturligt. Här finns, förutom en stor och intresserad publik, en kulturell miljö som saknas i Stockholm. Moderna närmar sig nu kontinenten och skapar en axel till europeiska konstmetropoler som till exempel Berlin.

För Malmös del är det naturligtvis välkommet. Staden har sedan tidigare ett rikt konstliv, mycket beroende på de stora satsningar som gjordes under de borgerliga glansåren på 80- och 90-talet. Förutom Rooseum är Malmö Konsthall en institution med internationellt rykte. Många unga konstnärer har fått sin utbildning på Konsthögskolan och det finns ett stort antal gallerier.

Moderna museet Malmö kan vara början på en ny era för Konstmalmö, men det är först när satsningen kombineras med flera andra som den fulla potentialen kan nyttjas. På Malmö konstmuseum finns landets största samling av nordisk samtidskonst. Denna konstskatt ligger i dag nerpackad i magasin eftersom utställningsytor saknas. Under alla de år jag själv var aktiv i Malmös kulturpolitik var ett nytt konst-museum en av de saker vi slogs mest för.

Malmö har nu ett unikt tillfälle till att åter göra staden till en metropol för samtidskonsten och att återskapa ett spännande och kreativt klimat där konstnärer vill växa och utvecklas. Med Moderna museet Malmö som första steg borde den naturliga fortsättningen vara ett nytt konstmuseum. Nu har man chansen, det gäller bara att ha politiskt mod att ta den.

OLOF LAVESSON
Malmöbo och riksdagsledamot i kulturutskottet (m)

Inga kommentarer: