tisdag 25 januari 2011

Nu står ett starkt Sverige redo


Igår skrev jag i Kvällsposten om Sveriges goda läge. När stora delar av Europa demonstrerar mot nedskärningar, när länder blir ekonomiskt beroende av andras välvilja och när regeringar nås av avgångskrav för hanteringen av de offentliga finanserna, så är situationen i Sverige en annan.

Det goda läget innebär inte att vi står utan utmaningar. Under krisåren gäller det främst att försvara de anställningar som finns, när konjunkturen nu vänder gäller det att skapa förutsättningar för att jobben blir fler.

Regeringens jobbskatteavdrag har visat sig vara den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler i arbete. Att det nu finns en alliansöverenskommelse om ett femte jobbskatteavdrag är därför välkommet. Till detta måste också läggas insatser för fler och enklare karriärvägar för den som redan finns på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst våra välfärdsverksamheter.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Olof!

Visst, det går bra för Sverige om man jämför med en del andra EU-länder.

Men, sedan beror det på hur man definierar "Sverige". Dvs, vem ingår i detta "Sverige".

Det blir lite att generalisera när man säger att det går bra för Sverige.

För, man måste bryta ner det hela och titta på alla beståndsdelar, och hur varje enskild individ i detta "Sverige" har det ekonomiskt.

Tittar man på varje enskild individ vilket sociologisk forskning kräver, då hittar man helt plötsligt att "Det går inte bra för Sverige".

Det jag menar är givetvis ungdomsarbetslösheten tillsammans med akademikerarbetslösheten.

Det som är intressant att studera extra noga som fenomen för oss akademiker är det som vi brukar benämna "graduate unemployment" och "post-graduate unemployment".

Här visar det sig att Sverige ligger riktigt illa till.

Sverige har enligt internationel forskning världens högst utbildade arbetslösa.

Detta stämmer väl in med de rapporter som lämnats från både SACO och SULF. Där de visar att
nu är det inte längre korttidsarbetslöshet bland deras medlemmar, utan nu är det tal om
mycket långvarig långtidsarbetslöshet bland deras medlemmar.

Tex så är över 35 % av de forskarutbildade långtidsarbetslösa enligt den senaste statistiken från SULF.

Enligt JUSEK som är ett SACO förbund så är var 5:e nyutexaminerad akademiker antingen arbetslös eller långtidsarbetslös beroende på bristande strategier från universitet och högskolor, tex därför att de flesta ämnen och discipliner inte vill samverka med det omkringliggande samhället, och heller inte vill samverka med arbetsmarknaden/näringslivet.

Här har vi ett problem att ta på mycket stort allvar. Jag tar det på mycket stort allvar eftersom
jag har personlig erfarenhet av det här.

Olof Lavesson sa...

Hej!

Du har helt rätt i att även om det går bra för Sverige som land, så går det inte bra för alla i Sverige.

Det är också det jag menar med att vi står inför väldigt stora utmaningar. Vi har alldeles för mycket kompetens vi inte lyckas ta var på, och vi måste också se till att det finns fler karriärvägar för den som redan har ett arbete. Här finns det mycket kvar att göra.

Grunden för att lyckas med allt detta är dock trots allt att ekonomin går bra, att företag kan växa och att jobben blir fler.

Men allt kan ju inte rymmas i en enkel debattartikel :)