torsdag 27 januari 2011

Det går bra nu...


...för Sverige. Idag skriver statsminister, finansminister, utrikesminister och biståndsministern på DN Debatt inför det ekonomiska toppmötet i Davos. "Krisdrabbade länder blickar nu mot Sverige för att lära av oss. Förutom hörnstenarna för ekonomin är det reformpolitiken för fler i arbete som väcker intresse" skriver de fyra ministrarna.

Bilden av ett land med världsmästartiteln i skattetryck för låg- och medelinkomsttagare, en stelbent arbetsmarknad och socialförsäkringssystem som slussade ut människor i sjukskrivning och förtidspension håller på att förändras. Det är en ny bild av Sverige som växer fram.

Men utmaningar saknas inte. "Fortsatta reformer ska bidra till varaktigt hög sysselsättning, främja hög produktivitetstillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft." På liknande tema skrev jag själv i Kvällsposten i måndags. Framför allt behöver vi öka ansträngningarna för landets företag. Målet måste vara att även bli ett europeiskt föredöme för vår näringspolitik.
Intresset för Sverige bland världsledarena i Davos är stort. "Intresset är så stort att mötet med Fredrik Reinfeldt är fulltecknat" skriver Johan Schück på DN:s Davosbloggen. Följ gärna bloggen här.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Går det verkligen lika bra för de 1,5 miljoner människorna i utanförskap också ?

Arne Roland sa...

De flesta länder som haft stora besvär med ekonomin har haft euro som valuta. Alliansens massaker på sjukförsäkringen har drabbat många, ekonomiskt och på annat sätt. Regeringen sparade dock in 30 miljarder.
Tillsammans med ca 80 miljader för sålda statliga företag har det förbättrat ekonomin- tillfälligt. Ytterligare en massaker- a-kassan, hur mycket det gav vet jag inte. Tillsammans har det ökat klyftorna i samhället.

Vi har i Sverige inte de djupa klyftor som i andra samhällen skapar sociala spänningar. . . . Här finns en väl utbyggd välfärd som utjämnar livschanser.”
Ovanstående är ett citat från DN-artikeln. Och detta tar moderaterna åt sig äran för , makalöst.
I gårdagens DN berättade Maria Croft om SCB:s senaste statistik. Den visar att skillnaden mellan
olika inkomstgrupper har ökat markant under de senaste åren samtidigt som fattigdomen ökar.

Historiskt sett har moderaterna under årtiondens lopp motsatt sig en mängd reformer på välfärdsområdet med avsikt att minska de ekonomisk aoch sociala klyftorna,