fredag 23 april 2010

Rödgrönt haveri

Idag skriver jag i Kvällsposten om rödgrön regeringsoduglighet och beslutsinkompetens. Det var tragiskt att följa hur Mona Sahlin försökte få haveriet med Förbifart Stockholm att verka som en demokratisk framgångssaga.

Att helt frankt konstatera att man omöjligen kan komma överens i en så avgörande fråga och i stället lämpa över ansvaret på stockholmarna i en folkomröstning går inte att beteckna som annat än beslutsinkompetens. Hur ska man hantera ekonomin? Utrikespolitiken? Försvarspolitiken? Afghanistan? Är det meningen att vi ska folkomrösta om rikets säkerhet? De rödgröna har helt enkelt gett regeringsodugligheten ett ansikte.

Mona Sahlin leder inte en koalition, hon fördelar snarare ordet mellan Eriksson, Wetterstrand och Ohly. I Malmö tutar Ilmar Reepalu på enligt känt manér. Socialdemokraterna har backat i varje val sedan Reepalu tillträdde. Oförmågan att lyssna straffar sig.

Läs hela artikeln här

Inga kommentarer: