tisdag 27 april 2010

Konstnärslöner blir arbetsstipendier

Idag justerade kulturutskottet betänkandet om att avveckla inkomstgarantierna för konstnärer. Istället omvandlas inkomstgarantierna till arbetsstipendier på 5-10 år. Syftet är att fler konstnärer än tidigare ska få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap.

Idag är det 157 konstnärer och författare som har inkomstgaranti. Det innebär att de är garanterade en viss månadsinkomst livet ut. Några krav på konstnärlig aktivitet finns inte. Garantin har tidigare setts som ett hedersbevis, men tanken har ändå främst varit att den ska skapa ekonomisk trygghet i det konstnärliga arbetet.

Med det nya förslaget får fler möjlighet att under ett antal år få ägna sig åt fritt konstnärligt skapande. Omvandlingen sker successivt och drabbar inte de som redan har inkomstgaranti.

Ärendet debatteras i kammaren fredagen den 21 maj och riksdagen fattar beslut den 26 maj.

1 kommentar:

Håkan Steenberg sa...

Äntligen!!! Ett mycket bra, och välbehövligt förslag.