torsdag 15 april 2010

472 nya sommarjobb till Malmö

Malmö får 472 sommarjobb för unga av regeringen. Det framkom av regeringens vårproposition som presenterades under torsdagen. Satsningen är värd över 3 miljoner kronor. Kommunerna ska fördela jobbet till dem som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden

Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden och möjligheten för många skolungdomar att få ett jobb i sommar är begränsad. Därför är det välkomnat att regeringen hjälper till.

Sommarjobb är en bra träning inför kommande arbetslivet med erfarenheter och kontakter. Det ger också en känsla av deltagande i samhället. Detta är därför ett bra sätt att sänka trösklarna för fler unga att komma ut på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: