fredag 23 april 2010

Presstöd som bidragsentreprenöriell verksamhet

Min (fd) kollega i Presstödsnämnden Martin Ahlquist skriver idag på DN Debatt om att han som en konsekvens av beslutet att ge Nationell Idag presstöd nu väljer att lämna nämnden. "Jag kan inte medverka till att skattepengar finansierar rasism", skriver han. Även om jag inte håller med Martin fullt ut, så har jag stor respekt för hans agerande. Jag kommer också sakna honom i nämnden, han har bidragit förtjänstfullt till diskussionen. Mina egna beslutsgrunder skrev jag om igår.

Martin pekar dock på ett flertal brister i presstödets utformning och hur det gynnar fiffel och bidragsentreprenöriell verksamhet.Här är vi helt ense. "Genom att göra lokala editioner av tidningen och kalla dem för självständiga tidningar kan grundsumman kvitteras ut i princip hur många gånger som helst. Tidningen ETC är i dag inte en tidning utan sju med ett totalt presstöd på 12 miljoner 2010. Fria tidningar ger ut sex tidningar och så vidare", skriver Martin.

Tidningsmarknaden idag ser helt annorlunda ut än den gjorde när presstödet infördes. Grunden för presstödet - att säkra mångfald och pluralism på tidninsmarknaden - håller sakta men säkert på att urholkas. Reglerna och de gränsvärden som där anges blir mer eller mindre inaktuella när tidningsläsandet och abonnentstocken sjunker. Definitionen för vad som är en tidning håller på att omvärderas i samhället.

Per Svensson skrev igår på medivarlden.se om hur David och Goliat har fusionerat när flera av de andratidningar som kvalificerar sig för presstöd numera ägs av sina konkurrenter eller resursstarka koncerner. "Presstödet är i dag därför inget annat än ett principiellt grundlöst och grundligt principlöst branschstöd". Till detta ska läggas den segdragna konflikten med EU-kommissionen om storstadsstödet.

Jag är övertygad om att vi står inför två alternativ. Antingen ser vi över presstödet från grunden, eller också imploderar hela systemet. Valet borde inte vara så svårt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Arbetarbladet som redan delar lokal, tryckpress och sportredaktion med den andra lokaltidningen Gefle Dagblad får häpnadsväckande 16 miljoner av våra skattepengar. Presstöd låter behjärtansvärt. Benämn istället saker vid deras rätta namn. Skattesubventioner leder till osunda konkurrensvillkor

Innehållslös sa...

Bra Olof! Läste om dig och pressfriheten på svd.se

Att en riksdagsman visar förståelse för yttrandefriheten och demokratiska värderingar är alltmer sällsynt bland folkvalda.

Stå på dig!