onsdag 1 april 2009

Gör det möjligt för alla att höra kyrkklockor!

I dag fattar riksdagen beslut om en ny könsneutral äktenskapslagstiftning. Med anledning av det skriver jag tillsammans med mina kollegor Anna Kinberg Batra (M) och Tomas Tobé (M) Politikerbloggen. Vi skriver bland annat: "Förslaget till ny äktenskapslagstiftning inskränker inte friheten för någon, däremot ökar friheten för alla. Vi har tagit vårt ansvar som lagstiftare. Som medlemmar i Svenska Kyrkan uppmanar vi härmed kyrkomötet att i höst göra det möjligt att höra kyrkoklockarna ringa för alla par som vill bekräfta sin kärlek i äktenskap."

Läs artikeln här

Inga kommentarer: