söndag 5 april 2009

Dags att klippa banden mellan (s) och LO?

Det är söndag och i fokus står svensk socialdemokrati och fackrörelse. Idag kl 15 ska förbundsledningarna i LO ha telefonkonferens. De kommer bland annat diskutera ordförande Wanias framtid. Samtidigt rasar (S) i opinionsmätningarna.

Nu skyller alla på Wania. Partisekreterare Baylan skyller på Wania. Partiordförande Mona skyller på Wania. Partibandhunden Östros skyller på Wania. Min riksdagskollega Hans Hoff säger till Expressen: "Det här med Wanja, AMF och LO har skadat socialdemokratin. Jag tycker Wanja ska avgå. Det skulle vara ett lyft för oss".

Partiet är LO - LO är partiet. Att rollerna inte går att hålla isär har märkts särskilt när LO-ordföranden tidigare mött arbetsmarknadsminister Littorin i olika debatter. Då har hon ofta talat mer som ledamot i (s) verkställande utskott än som ordförande i LO. Partiet först, LO-medlemmarna sedan.

Sammanblandningen är givetvis orimlig och orättfärdig för alla de som varje månad betalar in hundratals kronor i fackföreningsavgift till LO. De gör ju detta för att ha någon som värnar deras intressen, inte för att bidra till någon som värnar partiets intressen.

Huruvida Wania ska avgå eller inte är inte min sak att avgöra. Jag är inte medlem i LO och därmed inte heller indirekt stödmedlem i socialdemokraterna. Wanias framtid får avgöras av hennes egna som får fundera över om hennes bonusaffärer är förenliga med LOs grundvärden. Att Wanias göranden också färgar bilden av LO är givet, men det är inte rimligt att hon ska bära hela det socialdemokratiska arbetarepartiet på sina axlar.

Lika orimligt är det att partiordförande Sahlin nu gömmer sig bakom fackordförande Wania när väljarna flyr, liksom att partisekreterare Baylan vägrar vända sökarögat mot det egna partiet när han förklarar väljarraset. Det är Sahlins och Baylans (inte Wanias) ansvar att presentera en politik och ett regeringsalternativ som kan få väljarnas förtroende. Det har man hittills misslyckats med.

Såväl LO som socialdemokraterna som det politiska samhället i stort skulle tjäna på om LO och SAP klippte banden. Men det kommer knappast att ske. Istället kommer såväl den här dagen som nästa att handla om Wania/LO/Mona/SAP-affären. Alla spelar alla roller samtidigt, alla skyller på alla, ingen tar ansvar.

Kvar står vi som undrar var oppositionen är, väljarna som undrar över regeringsalternativet och LO-medlemmarna... Ja, LO-medlemmarna. Hade jag varit LO-medlem hade jag nog börjat undra över vad jag egentligen får för min fackföreningsavgift.

Inga kommentarer: