måndag 7 mars 2011

Regeringens reformer ger fler företag


Företagandet växer i Sverige! Störst är ökningen bland unga under 35 år och bland kvinnor. Enligt Svenskt Näringsliv är det framför allt reformer som RUT och lagen om valfrihet i äldreomsorgen som har banat väg för de nya företagen.

Liselotte Almén Malmqvist, som driver JATC Omsorg i Stockholm, välkomnar framför allt valfrihetslagen. "Det är en lag som jag har ropat efter i många år, och jag välkomnar den verkligen. Mitt företag står på flera ben med en röd tråd att personer med olika typer av funktionshinder ska få ett värdigt liv. Lagen om valfrihet innebär att även personer med funktionshinder får möjlighet att välja sin egen omsorg" säger hon till Svenskt Näringsliv.

Inga kommentarer: