tisdag 21 december 2010

Öresundsvoteringen avgjord

Regeringen förlorade som väntat voteringen om banavgifter på Öresundsbron. Mina tankar kring detta finns utvecklade nedan. Jag har tidigare sagt att detta var ett av de tuffare besluten att fatta, i gengäld är förlusten en av de lättare att bära.

Nu mot julledighet och i januari fortsätter vi arbetet. Det den senaste tidens debatt och diskussion har visat är att vi behöver jobba än hårdare med att hävda Öresundsregionen, dess potential och dess möjligheter i den politiska debatten.

Inga kommentarer: