onsdag 20 januari 2010

Vilka ansikten får kärleken ha?


Bilderna ovan är båda från RFSL Rådgivningen Skånes pågående kampanj "Kärleken har många ansikten". Den ena publicerades i Sydsvenskan/City, den andra inte. Den ena avbildar tre kvinnor, den andra tre män. Vilken av bilderna tror du refuserades?

Den på kvinnorna ansågs dels för provocerande och dels för otydlig i sitt budskap. Om detta skrev jag och min riksdagskollega Marianne Berg (V) en debattartikel förra veckan. Tyvärr ville inte Sydsvenskan ta in den, men bloggläsarna kan läsa den här:

Vilka ansikten får kärleken ha?

Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamma. Till dessa hör behov av kärlek, sexualitet, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl en personlig som samhällelig utveckling.

Kärleken har många ansikten. Vissa provocerar mer än andra. Tyvärr finns det i vårt samhälle fortfarande ett förtryck av homosexuella, bisexuella och transpersoner, vilket bland annat tar sig uttryck i form av trakasserier, diskriminering och våld – våld som ibland leder till döden.

Diskriminering finns även i lagstiftningen. Bristerna består till stora delar av att lagar och praxis inte är anpassade till den verklighet som råder samt att de i många fall missgynnar personer på grund av deras sexuella läggning eller könstillhörighet.

Som riksdagsledamöter från Malmö, om än med olika partifärg, har vi därför engagerat oss i riksdagens HBT-grupp. Det är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges riksdag som diskuterar och utarbetar förslag till riksdagsbeslut kring lagstiftning som berör homosexuella, bisexuella och transpersoner. Totalt deltar ett 60-tal personer i gruppen.

Tillsammans har vi bland annat motionerat om HBT-personers ställning i utbildningsväsendet, om transpersoners ställning i Sverige, om ökade insatser mot hiv och aids, samt om bilden av homo-, bi- och transpersoner i dagens läromedel.

Just nu rullar RFSL Skånes kampanj ”Kärleken har många ansikten” i tidningar och TV. Det är en angelägen kampanj som visar upp mångfalden i sexualiteten och kärleken. Syftet är att bidra till en positiv självbild för HBT-personer i Skåne. En trygg och säker sexuell identitet är viktigt när man etablerar egna säkrare-sex-strategier. Något som är grundläggande för ett framgångsrikt hiv-preventivt arbete.

Kampanjen synliggör lusten och kärleken mellan män respektive kvinnor, den visar alla att kärleken har många ansikten. På detta sätt ökas människors möjlighet att visa kärlek till sig själva och sina partners samt värna om allas hälsa. Alla människor har rätt till glädje och lust oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Att detta är en känslig fråga och att kärlek provocerar ser vi exempel på varje dag. Så även när det gäller RFSLs kampanj. Kampanjen består av fyra reklamfilmer i TV4 och lika många dagstidningsannonser. När den reklambyrå som RFSL samarbetar med ville köpa annonsplats i Sydsvenskan/City stötte man på patrull. En av annonserna platsade helt enkelt inte i tidningarna.

I den refuserade annonsen avbildas tre kvinnor som visar sin kärlek för varandra. Någon direkt nakenhet visas inte. Ändå fick reklambyrån vid en muntlig kontakt med Sydsvenskans annonsavdelning veta att annonsen var för provokativ. I ett skriftligt svar till byrån säger Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström att annonsen är svår att förklara för läsarna och ”hänger i luften” till skillnad från de andra bilderna som han menar har ett tydligt kärleksbudskap. Istället undrar han om annonsen ska tolkas som att RFSL ”hjälper dig med detta?”, vad han nu menar med det.

Till saken hör att en annan annons som visar tre mäns tätt omslingrade ben inte alls mötte samma motstånd, utan prydde tidningen Citys hela baksida torsdagen den 14 januari. Med tanke på kampanjtemat, ”Kärleken har många ansikten” blir den ofrånkomliga frågan vilka ansikten Sydsvenskan/City tycker att kärleken får ha? Framför allt då Sydsvenskan själv medverkat till att bryta ner fördomar med artikelserier om olika former av samliv och sexualitet.

Vår utgångspunkt är att kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön är lika mycket värda som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön. Ansvaret för ett öppet och tolerant samhälle vilar på oss alla. Politiker, organisationer, massmedia och medmänniskor. Det är ett ansvar vi måste ta varje dag. Alla skall kunna leva ett värdigt liv, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

OLOF LAVESSON (M) MARIANNE BERG (V)

Mer om RFSL-annonsen: Resumé, Helsingborgs Dagblad

1 kommentar:

Kjell Stjernholm sa...

År 2000 censurerade Sydsvenskan en annonsbild från Moomsteatern. Bilden var på en kvinnlig skådespelare med funktionshinder som räckte långfingret. Kan va stötande, fick vi veta. Sydsvenskan retuscherade därför bort långfingret.

Kvällsposten tog några dagar senare in annonsen - med finger. Och då sattes det retuscherade fingret tillbaka även i Sydis kommande annonser.

Var det verkligen fingret allena som var så stötande att Sydis valde censur? Eller hade fingersträckarens funktionshindrade identitet något med saken att göra?

Jag vet vad jag tror.