torsdag 3 september 2009

Valutakursen avgör Öresundsintegrationen

Nu blir det mindre attraktivt att arbetspendla till Danmark. Det skriver Sydsvenskan idag. En tidigare kursskillnad på 40 procent gjorde de danska lönerna remarkabelt höga jämfört med de svenska, samtidigt som det blev oerhört attraktivt för danskarna att åka över sundet och konsumera i Sverige.

Nu ser vi hur de danska lönerna pressas tillbaka i krisens spår, samtidigt som valutakursskillnaden minskar. Den svenska kronan stärks snabbare än väntat mot euron (som ju den danska kronan är knuten till) och balansen i Öresundsregionen vänder.

Redan i maj skrev jag i Kvällsposten om de problem som olika valutor skapar i Öresundsregionen. Då låg den svenska kronan långt efter den danska. Även om det var gynsamt för arbetspendlare och svenska detaljhandeln, skapade det stora problem för många svenska företag. Det blev genast dyrare att importera varor, samtidigt som lönerna sjönk jämfört med andra länder. Risken är stor i ett sådant läge att kvalificerad arbetskraft söker sig över sundet.

En skvalpande valuta skapar osäkerhet kring hur mycket man faktiskt får betalt när man handlar i euro. Det blir tuffare att fatta beslut om större investeringar och kostnadsläget blir svårt att överblicka. Med en gemensam valuta skulle krisen i Sverige och Öresundsregionen dämpas.

Den danska kronan är redan knuten till euron, ett införande av euron som valuta ligger förmodligen inom en överblickbar tidshorisont. Det är hög tid att även Sverige åter lyfter diskussionen om euro. Först när vi får en gemensam valuta i Öresundsregionen kommer vi kunna se integrationen ta fart på allvar.

Inga kommentarer: