lördag 5 september 2009

Öresundsmiljoner utan nytta?

Thomas Frostberg skriver idag en läsvärd artikel i Sydsvenskan på temat "Skicka tillbaka EU:s Öresundsmiljoner!". Det är en intressant läsning. Genom olika Interreg-projekt har EU pumpat in 1 miljard i Öresundsregionen. Lika mycket har offentliga aktörer här matchat med. Av dessa totalt 2 miljarder har nu ungefär hälften använts. Hur har det gått? Sådär...

Förutom bildandet av Øresund Science Region är det inte myckat att skryta med. De andra två projekten får nog ses som misslyckade. När bidragen tagit slut har också projekten gått i graven. "Det är bättre att regionens politiker och tjänstemän lägger tid på sådant som har verklig effekt på integrationen, till exempel enklare regelverk för pendlare och bättre tågtrafik över Öresund", skriver Frostberg och visst har han en poäng.

Vad de misslyckade projekten visar är (föga förvånande) att integration aldrig kan skapas på politisk väg eller genom olika bidragssystem. Integration är inte ett politiskt projekt, det är människor som möts. Politiker kan skapa förutsättningar, till exempel genom att bygga en Öresundsbro, men det är människor som skapar integration genom att färdas över den.

Utmaningen för oss som är Öresundspolitiker är inte att ägna oss åt politisk ingenjörskonst, utan att se den kreativitet som finns bland medborgare, företag och organisationer i regionen och underlätta för den kreativiteten att blomstra genom att minska hinder och regelkrångel.

Inga kommentarer: