onsdag 16 september 2009

Utlandsfödda missgynnas!

Malmö stads satsning på entreprenörskap missgynnar människor med invandrarbakgrund. Detta skrev jag härom dagen i Sydsvenskan under Aktuella frågor. Så många som 37 procent av Malmöborna i arbetsför ålder, 25–64 år, är födda utrikes. Ändå går bara var fjärde krona av Malmö stads satsningar på nyföretagande och entreprenörskap till utrikes födda.

Detta enligt en utredning jag låtit Riksdagens utredningstjänst göra. Under perioden januari-augusti­ har cirka 12 miljoner kronor satsats för att stimulera nyföretagande och entreprenörskap i Malmö. Endast tre miljoner har gått till utrikes födda. Av de medel som kommer från näringslivskontoret är siffran så låg som 13 procent, något som vägs upp av att merparten av de medel­ integrations- och arbetsmarknadsutskottets satsningar på företagande och entreprenörskap tillfaller utrikes födda. Dock har detta utskott bara en femtedel av näringslivskontorets budget för samma ändamål.

Att fler människor med utländsk bakgrund startar företag är inte den enda lösningen på Malmös problem. Men att ha en positiv syn på alla människors inneboende kraft att förverkliga sina drömmar är grunden för ett fritt samhälle. Med företagande bejakas också arbetslinjen och utanförskapets bojor bryts.

Läs hela artikeln

Inga kommentarer: