måndag 24 augusti 2009

Filmcensuren på väg bort

Före sommaren mottog regeringen en utredning som föreslår ett avskaffande av den svenska filmcensuren. Det är sannerligen på tiden!

Den svenska filmcensuren är äldst i världen och har funnits sedan 1911. När den infördes var tanken att utifrån någon slags gemensam grundsyn på etik och moral skulle skydda folket från stötande material. Censur som princip är något som de flesta förknippar med diktatur och förtryck. Sverige är i dag en av de sista demokratierna i världen som har kvar en statlig censur.

Filmcensuren är en tydlig symbolfråga för demokrati. Inte sedan 1995 har statens biografbyrå klippt i någon film. Systemet är förlegat och flera partier har pragmatiskt svängt i frågan. Vänsterpartiet är däremot av ideologiska skäl fortfarande varma anhängare och enligt tidningen Riksdag & departement, har de stämmobeslut på att behålla filmcensuren.

Att staten via sina myndigheter ska inskränka yttrandefriheten genom censur hör inte hemma i en modern demokrati 2009. Om detta skrev jag även i Kvällsposten den 28 juli. Du kan läsa hela artikeln här: http://www.kvp.se/nyheter/1.1653390/debatt-nu-skrotar-vi-filmcensuren

Inga kommentarer: