torsdag 3 juli 2008

Kulturrådet ryter till

Statens kulturråd presenterade igår ett "manifest för en reformerad kulturpolitik" med ett antal uppmaningar till den pågående Kulturutredningen. Två punkter tycker jag verkligen är viktiga. Dels konstaterandet att det är i samverkan med andra politikområden som kulturen får verklig betydelse. För mig är inte kulturen det där lilla extra som hamnar utöver allt annat. Ändå är det ofta den rollen kulturpolitiken får spela.

Kunskap handlar inte bara om fakta utan också om reflektion. Att kunna sätta information i ett perspektiv och kunna relatera till sig själv och sin omvärld. När det gäller integration är kulturen fundamental. Hur ska vi annars förstå varandra? Eller hur ska någon kunna känna sig integrerad om man inte förstår varför det samhälle man kommit till faktiskt ser ut som det gör? Vi behöver ett bredare ansvar för kulturen i Sverige!

Den andra punkten är den om fria medel för nyskapande på kulturområdet. Stiftelsen Framtidens kultur grundades 1994 med medel från upplösta löntagarfonder. Syftet var att finansiera nyskapande kulturexperiment. Efter att kapitalet förbrukats har 800 miljoner kronor delats ut. Ett tidsbegränsat uppdrag går mot sitt slut, men behovet av riskkapital kvarstår.

Jag hoppas verkligen att Kulturutredningen har med sig detta när de ska presentera sin rapport framåt årsskiftet!

Inga kommentarer: