onsdag 17 november 2010

Mina förslag för en bättre trafikpolitik i Malmö


Trängselskatt i Malmö? Jo, så kan det bli om den nya rödgröna koalitionen får bestämma. I deras politiska plattform står att läsa "Vi vill på sikt införa miljöstyrningsavgifter där hundra procent av de pengar som tas in går till att lokalt förbättra kollektivtrafiken." Jaha. Nu är det ju inte riktigt det som ligger bakom. Istället handlar det om att göra det än mer omöjligt att köra bil i Malmö. I Sydsvenskan idag säger det ansvariga kommunalrådet att trängselskatt behövs av två skäl: "Dels finansiera spårvagnar, dels styra trafiken så att bilarnas andel minskar". Man är överens med (S) om den första delen.

Behöver då Malmö trängselskatt? Att det är svårt att komma fram i Malmötrafiken är det ingen som kan säga emot, men frågan är om det verkligen är trafikens fel? Snarare handlar det om en sedan länge bilfientlig politik som har fått igenkorkade gator som konsekvens. Resultatet: Dålig miljö och frustrerade malmöbor.

Malmömoderaterna har redan reagerat genom kommunalrådet Stefan Lindhe (M) som säger att "Biltullar gör inte staden mer attraktiv. Med biltullar blir bilkörning bara något som välbeställda har råd med. /.../ Trängseln i Malmös trafik är till viss del självskapad t.ex. genom dålig genomströmning, många stopp och avsmalnade gator". Jag håller med. Det är väl inte konstigt att man behöver trängselavgifter om man aktivt bygger in trängsel i Malmö?!

Här kommer mina förslag för en bättre trafikpolitik i Malmö:

- De värden som ska prägla Malmös trafikpolitik borde vara flyt i trafiken och framkomlighet.
- Använd inte lokaltrafiken som långsamgående farthinder.
- Bygg inte in gupp i varenda korsning som stannar upp trafiken.
- Satsa på genomfartsgator respektive bussgator.
- Inför "gröna vågen" på Malmös trafikljus.
- Återinför bussfickor så att våra gator inte korkas igen.
- Se till att lokaltrafiken kan komma fram, att cyklarna kan komma fram, att bilarna kan komma fram.
- Ta bort de politiker som står i vägen!

Inga kommentarer: