tisdag 16 mars 2010

SD-flyktingar gott betyg åt Nya (M)

Svenska Dagbladet har idag gjort en sammanställning som relateras i flera medier och handlar om att många ledande sverigedemokrater rekryterats från moderaterna. När man läser artikeln kan man dra två slutsatser. Ett: Det är lite si och så med SvDs förmåga att sammanställa fakta. Två: Det är ett gott betyg till nya moderaterna att dessa personer lämnat partiet.

När det gäller det första så braskar rubriken att hälften av sverigedemokraternas toppnamn är rekryterade från M. Vad sammanställningen visar är dock bara att av de 25 första namnen har 13 vid något tillfälle i sitt liv röstat på moderaterna eller varit med i ungdomsförbundet. Fem av dessa har vandrat runt i flera partier och byter tydligen åsikt som andra byter tandborste. Ser man till hur många som uppger att de på något sätt varit aktiva i partiet är vi nere på fyra.

Oavsett vilket så är den andra slutsatsen desto viktigare. Att dessa personer inte längre känner sig hemma i moderaterna kan bara ses som ett kvitto på det stora arbete som lagts ned på att utforma nya moderaterna.

SvD pekar ut fyra gemensamma drag hos SD-kandidaterna. 1) Förbjud homosexuella äktenskap i kyrkan. 2) Avbryt insatsen i Afghanistan. 3) Utjämna skatteskillnader mellan pensionärer och löntagare. 4) Höj A-kassan och inför en frikostigare sjukförsäkring.

Med andra ord så står de (möjligen med undantag för tredje punkten) för ökad intolerans, global isolering och ett klart motstånd mot arbetslinjen.

Jag brukar ofta ta upp att jag är väldigt stolt över den förändring som moderaterna genomgått sedan Fredrik Reinfeldt blev partiledare. När jag en gång gick med i moderaterna var det för att jag tyckte om de moderata grundvärderingarna om allas rätt och möjlighet att kunna forma sina liv, dock tyckte jag inte att detta alltid var effekten av den konkreta politiken. När moderaterna tog steget och blev nya moderaterna, blev det verkligen mitt parti fullt ut.

Att vissa har lämnat partiet för att man inte tycker att främlingsfientliga idéer får plats, ser jag som ett gott tecken. När en av SD-kandidaterna säger till SvD att "nya moderaterna blev för nytt för mig", då inser jag att nya moderaterna blev rätt för mig!

Andra som skriver som sammanställningen: Kent Persson, Aftonbladet, Makthavare.se

Inga kommentarer: